Home

Regels oprichten BV eenvoudiger.

 

De regels voor BV's met beperkte aansprakelijkheid worden eenvoudiger en flexibeler. Zo wordt de eis van een minimum startkapitaal van 18 duizend euro afgeschaft.

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie en staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken. De vereenvoudiging van het BV-recht levert het bedrijfsleven veel voordelen op. Zo krijgen ondernemers meer vrijheid bij de inrichting van kleinere ondernemingen, joint ventures en concerns, waardoor zij beter en sneller kunnen inspelen op veranderingen in de markt en hun concurrentiepositie kunnen versterken.

Startkapitaal
Daarnaast worden onnodige belemmeringen voor het bedrijfsleven in bestaande regelgeving weggenomen. Belangrijk is de afschaffing van het minimumkapitaal van 18 duizend euro als startkapitaal. Ondernemers kunnen in het nieuwe systeem zelf kiezen welk bedrag zij bij oprichting van de BV inbrengen.

Effect
Dit zal naar verwachting een gunstig economisch effect hebben omdat het voor kleinere en startende ondernemers makkelijker wordt om te kiezen voor een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Het maakt investeren in de onderneming aantrekkelijker. Ook de verplichte blokkeringregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura worden afgeschaft.

 

Bron: Gribb.nl

Terug naar Nieuwscategorie Diversen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.