Home

Paarse krokodil via achterdeur terug bij ondernemers.

 

Het kabinet heeft ondernemers beloofd de regeldruk te verminderen, maar via een omweg treedt er juist een lastenverzwaring op. De regels voor accountants worden namelijk strenger en bedrijven zullen daar last van krijgen.

Na de boekhoudschandalen in binnen- en buitenland is de roep om regels toegenomen, vooral voor accountants. 'De hoeveelheid nieuwe regelgeving is overdonderend. De Nederlandse beroepsorganisaties worden door nationale en internationale overheden als de EU gedwongen zeer gedetailleerde regels over te nemen', aldus Hans Blokdijk, emeritus hoogleraar accountantscontrole in Het Financieele Dagblad.
'Dit leidt tot een geweldige bureaucratie. De regels worden verwerkt in interne voorschriften, de medewerkers moeten worden opgeleid en gevolgd bij de uitvoering. Bovendien is ze ingepeperd: niet gedocumenteerd = niet gecontroleerd. Dus: alles opschrijven.'

Te weinig tijd
Deze lastenverzwaring voor accountants zal doorwerken in de rekening van klanten. Grotere ondernemingen kunnen dat niet ontwijken, want zij zijn wettelijk verplicht hun jaarrekeningen te laten controleren.' Volgens Blokdijk dreigt het gevaar dat accountants te weinig tijd krijgen om fouten en fraudes te ontdekken, terwijl dat juist hun belangrijkste taak is. 'Het niet ontdekken heeft maatschappelijk veel wijder verbreide gevolgen. Zie de bouwfraude.'

Oplossing
'De regelgevende instanties zijn de weg kwijt. Het doel van het toezicht was toch eerlijke financiële markten?' Blokdijk pleit voor het handhaven van de doelstellingen en niet zozeer van de regels zelf. 'Het nu ingezette wapen van de bureaucratie is niet efficiënt, want veel te omvattend. En het is ook niet effectief, want het leidt af van het eigenlijke doel.'

 

Bron: Zibb.nl

Terug naar Nieuwscategorie Diversen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.