Home

Huidige mogelijkheden pensioenopbouw zelfstandigen voldoende.

 

Zelfstandigen hebben voldoende mogelijkheden aanvullend pensioen op te bouwen. Extra overheidsmaatregelen om die opbouw verder te stimuleren, zijn daarom niet nodig. De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris De Jager van Financiën ingestemd met een notitie aan de Tweede Kamer over dit onderwerp. De notitie is een reactie op verzoeken van de Tweede Kamer om iets te doen aan de pensioenopbouw van zelfstandigen.

Bij de behandeling van de Pensioenwet is bepaald dat zelfstandigen die voorheen in loondienst waren èn hun inkomen uit winst halen, in plaats van drie jaar nog tien jaar pensioen mogen opbouwen bij hun oude bedrijfstakpensioenfonds (amendement Vendrik). Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer nu onderzocht of die premies ook tien jaar aftrekbaar kunnen worden. Dit kan volgens het kabinet niet omdat dit onder meer in strijd is met de regels voor gelijke behandeling. Andere groepen zelfstandigen hebben die fiscale voordelen namelijk niet. Zo mogen zelfstandige ex-werknemers die inkomen halen uit overige werkzaamheden die pensioenopbouw maar drie jaar voortzetten bij hun oude pensioenfonds. Zij hebben dus ook maar drie jaar fiscaal voordeel.

Overigens constateert het kabinet dat zelfstandigen nu vaak onvoldoende belangstelling hebben voor hun pensioen(opbouw). Het kabinet vindt dat organisaties van zelfstandigen een belangrijke rol kunnen spelen bij het vergroten van dit pensioenbewustzijn.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar Nieuwscategorie Diversen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.