Home

CBS reduceert administratieve lasten MKB.

 

Vanaf eind van 2006 zijn 80 duizend bedrijven niet lang verplicht gegevens aan het CBS te leveren. Het gaat vooral om bedrijven in het midden- en kleinbedrijf.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek ontvangt de gegevens voor de Enquête Werkgelegenheid en Lonen voortaan uit de polisadministratie van het UWV. Hiermee zorgen CBS en UWV voor verdere afname van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

Mkb
Tot nu toe verzamelde het CBS op kwartaalbasis met een eigen enquête gegevens over werknemers en lonen bij 80 duizend bedrijven. Van de 80 duizend bedrijven behoort ruim 95 procent tot het midden- en kleinbedrijf.

Walvis
Een groot deel van deze bedrijven schakelde daarvoor zijn salarisverwerker in, die het CBS de gegevens op elektronische wijze aanleverde. Een kleiner deel vulde papieren vragenlijsten in. In plaats van de enquêtering worden nu gegevens gebruikt die met het project Walvis binnen de overheid beschikbaar zijn gekomen.

 

Bron: Zibb.nl

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.