Home

Tarief reprorecht mogelijk verhoogd.

 

Het maken van kopietjes wordt voor bedrijven mogelijk duurder. Het Nederlands uitgeversverbond (NUV) overweegt een extra tariefsverhoging voor het zogenoemde reprorecht, bovenop de inflatiecorrectie. MKB-Nederland en VNO-NCW reageren geprikkeld.
De onderhandelingen zijn in een vergevorderd stadium, maar zeker nog niet afgelopen', zegt Jurgen Warmerdam, die als secretaris van MKB-Nederland deelneemt aan het overleg met de Stichting Reprorecht.
'Bovendien valt er met ons alleen te praten over een verhoging op basis van inflatiecorrectie. Een extra verhoging is voor ons onbespreekbaar.'

Geraamde opbrengst niet gehaald
Het NUV had erop gerekend op jaarbasis 15 miljoen binnen te halen via de regeling. De heffing is bedoeld om uitgevers te compenseren voor kopiëren van informatie.
De hoogte van het bedrag is vastgesteld na onderzoek naar kopieergedrag, vergelijkingen met andere landen en in overleg met MKB-Nederland en VNO-NCW.
Nu blijkt dat dat bedrag niet wordt geïnd, vindt het NUV dat het tarief omhoog moet om de 15 miljoen euro alsnog binnen te halen. Het gaat dan om een verhoging bovenop de inflatiecorrectie.

Verbaasd
Paul de Graaf, secretaris van VNO-NCW is 'hoogst verbaasd' over het bericht op de website van het uitgeversverbond dat door de NUV inmiddels is verwijderd. 'Wij zijn nog bezig onze achterban te raadplegen.'
Over een eventuele extra tariefsverhoging valt met De Graaf echter wel te praten. Als na nieuw onderzoek blijkt dat 15 miljoen euro per jaar nog steeds 'een redelijk en billijke opbrengst' is, én er geen andere manieren zijn om dit bedrag binnen te halen, dan sluit De Graaf een verhoging niet uit.

Storingen
'Zo staat het dus precies in principeakkoord dat is ondertekend door de partijen', zegt juridisch specialist Michel Frequin van het Nederlandse uitgeversverbond. Hij verbaast zich over de ophef. 'In het artikel staat keurig vermeld dat de besturen van betrokken partijen zich nog wel formeel over dit principeakkoord moeten uitspreken. We nemen aan dat mensen verder lezen dan de kop. Bovendien zijn alle partijen akkoord gegaan met het principeakkoord. Inhoudelijk staat er dus niets verkeerd op onze website.'
Het genoemde artikel is inmiddels niet meer opvraagbaar op de site van het NUV.

Bron: Zibb.nl

Terug naar Nieuwscategorie Diversen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.