Home

Werkgevers wapenen CAO's tegen goedkope Polen.

 

Werkgevers en de vakbeweging gaan zich wapenen tegen ondermijning van cao-afspraken door Polen en andere goedkope werknemers uit nieuwe EU-landen. De Stichting van de Arbeid maakte donderdag een serie aanbevelingen bekend voor cao-onderhandelaars.

De stichting vindt het bijvoorbeeld overwegenswaardig om voorwaarden af te spreken, waaronder werkgevers zelfstandigen zonder personeel kunnen inhuren. Via deze zogehete zzp'ers kunnen nu gemakkelijk cao-afspraken worden omzeild, omdat een zelfstandige zelf bepaalt voor welk tarief hij werkt.
Dat cao's ook daadwerkelijk gelden voor buitenlanders die hier werken is volgens de stichting van belang om concurrentie op arbeidsvoorwaarden en verdringing van werknemers in Nederland te voorkomen. Daarom moet er ook een goede handhaving van de cao-afspraken worden gerealiseerd.

Vrij verkeer
De sociale partners zijn voor open binnengrenzen in de Europese Unie. Zij verwachten dat vrij verkeer van werknemers zal bijdragen aan groei van de welvaart en werkgelegenheid voor alle lidstaten. Maar vooral de vakbeweging maakt zich zorgen over verdringing door goedkope werknemers uit de Oost-Europese landen die in 2004 EU-lid zijn geworden.
Staatssecretaris Henk van Hoof (Sociale Zaken) wil de Oost-Europese werknemers sectorgewijs soepeler toe te laten. Hij heeft al toegezegd met sociale partners te willen samenwerken om oneerlijke concurrentie zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Bron: Zibb.nl

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.