Home

Kabinet past regels voor aanwezigheidsdiensten aan.

 

Het kabinet wil de regels voor aanwezigheidsdiensten aanpassen. De aanpassing houdt onder meer in dat andere grenzen worden gesteld aan de maximale arbeidstijd. De maximale arbeidstijd per week wordt voor alle situaties 48 uur gemiddeld per week (nu geldt voor nachtwerk nog 40 uur), inclusief eventuele 'wachturen' op de werkplek. Verder wordt de zogeheten 'opt out' ingevoerd. Dit betekent dat werknemers die daarmee instemmen gemiddeld meer uren mogen werken, namelijk maximaal 60 uur per week. De berekening van de gemiddelde werktijd en het aantal aanwezigheidsdiensten gebeurt over 26 weken in plaats van 13 weken nu.

Op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ministerraad ingestemd met deze aanpassing van de regels. Aanleiding voor het besluit is de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (het zogeheten Jaeger-arrest) dat aanwezigheidsdiensten gelden als werktijd. Dergelijke diensten komen veel voor in de zorgsectoren en bij de brandweer. Doordat aanwezigheidsdiensten meetellen als werktijd, loopt het gemiddelde aantal gewerkte uren per week namelijk snel op, vaak tot boven de toegestane 40 uur per week.

Aanvankelijk wilde het kabinet met aanpassing van de regels wachten op een wijziging van de EU-richtlijn over arbeidstijden. Deze wijziging moest de kwestie rond de aanwezigheidsdiensten regelen, maar de EU is er nog niet uit. Het kabinet vindt verder uitstel van aanpassing van de Nederlandse regelgeving daarom onwenselijk, ook omdat door rechterlijke uitspraken de onduidelijkheid over de geldende normen is toegenomen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het concept-Arbeidstijdenbesluit voor spoedadvies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad. De ingangsdatum is voorzien in 2006.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.