Home

Kabinet maakt maatwerk van arbeidsomstandigheden.

 

Werkgevers en werknemers krijgen meer verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden op de werkvloer. De overheid stelt doelen voor gezond en veilig werken vast, maar werkgevers en werknemers regelen zelf met welke middelen ze die in de praktijk bereiken. Dat is de kern van een fundamentele verandering van het arbostelsel waarmee de ministerraad, op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft ingestemd. Het kabinet schaft overbodige arboregels af en maakt maatwerk van de arbeidsomstandigheden in de bedrijven.

De verantwoordelijkheid voor goede en gezonde arbeidsomstandigheden ligt primair binnen de bedrijven. Daarom gaat de overheid zich minder bemoeien met de arbeidsomstandigheden op de werkvloer. De overheid beperkt zich in de toekomst tot het vaststellen van de doelen. Doel kan bijvoorbeeld zijn om werknemers te beschermen tegen een schadelijk geluidsniveau van meer dan tachtig decibel. Het is daarna de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers om die doelen te halen en binnen de normen te blijven. Het is de bedoeling dat bedrijven daarbij gebruik gaan maken van een arbocatalogus, met mogelijke middelen en manieren om werknemers in hun bedrijven te beschermen tegen ongezonde en onveilige arbeidsomstandigheden. Van branches wordt verwacht dat ze een eigen arbocatalogus voor hun sector samenstellen, met bestaande middelen en methoden, maar ook nieuwe praktijkvoorbeelden die het betrokken bedrijfsleven zelf aanlevert.

De Arbeidsinspectie zal controleren of het bedrijfsleven binnen de normen blijft. Bedrijven worden vooraf geïnformeerd over de inspectieprioriteiten van de Arbeidsinspectie. Dat maakt de overheid meer voorspelbaar. Werkgevers zullen de nieuwe aanpak als een aanmerkelijke verlichting van regeldruk ervaren. De Arbeidsinspectie zal vooral optreden tegen bedrijven die bepaalde risico's niet aanpakken. De hoogte van de maximale boetes wordt verdubbeld tot 22.500 euro.

De nieuwe arbowet zal niet meer volledig voor vrijwilligers gelden. Ze krijgen dezelfde wettelijke bescherming tegen ernstige risico's als zelfstandigen. Deze versoepeling leidt tot minder administratieve lasten voor het vrijwilligerswerk. Het kabinet verwacht dat het jaarlijks meer dan 65.000 uren aan administratief werk scheelt.

De totale administratieve lasten voor het bedrijfsleven zullen door alle voorgestelde veranderingen met bijna 65 miljoen euro per jaar afnemen. Het grootste deel daarvan kan worden bespaard door het afschaffen van nationale arboregels die niet strikt noodzakelijk zijn. Het kabinet wil zo min mogelijk aparte nationale regels bovenop de regels van de Europese Unie.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het streven is erop gericht de nieuwe arbowet eind volgend jaar in werking te laten treden.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.