Home

Veel diefstal bij bedrijven door eigen personeel.

 

Twee op de tien bedrijven hebben minstens één keer per jaar te maken met werknemers die een overtreding of misdrijf begaan. Diefstal van bedrijfseigendommen komt het meest voor, gevolgd door alcoholmisbruik.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 297 directeuren dat Interview NSS heeft uitgevoerd in opdracht van Nova, het Financieele Dagblad en Nivra-Nyenrode.

Ontslag
Het onderzoek is uitgevoerd onder bedrijven met minimaal tien en maximaal vijfhonderd werknemers. Uit het onderzoek blijkt de helft van alle diefstal bij bedrijven wordt gepleegd door eigen werknemers. Verder blijkt dat tien procent van de bedrijven aangifte doet. De ondervraagde directeuren geven aan dat het doen van aangifte tijdrovend is en niets oplevert. De bedrijven kiezen liever voor een afbetalingsregeling of ontslag.

Niets met aangiften
De Raad van Hoofdcommissarissen wijst in een reactie de kritiek dat de politie 'niets met aangiften doet' van de hand. 'Interne fraude is voor het bedrijfsleven een groot probleem', stelt de raad. 'De verantwoordelijkheid kan niet zondermeer worden afgewenteld op de overheid. De bestrijding daarvan vergt een gezamenlijke aanpak.' Ook het Openbaar Ministerie (OM) benadrukt in een reactie 'de gedeelde verantwoordelijkheid van bedrijfsleven en politie en OM bij de bestrijding van de interne criminaliteit in het bedrijfsleven'. 'Politie en OM zijn afhankelijk van de aangiftebereidheid van het bedrijfsleven.'

 

Bron: Elsevier

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.