Home

Werkgevers tevreden met de Flexwet.

 

Werkgevers zijn tevreden over de in 1999 inwerking getreden Flexwet, die de belangrijkste zaken rondom arbeidscontracten en opzegtermijnen regelt. Veel werknemers zijn juist ontevreden.

Een belangrijk gevolg van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid is dat na drie contracten voor bepaalde tijd een vast contract volgt. Hetzelfde geldt voor contracten die langer dan drie jaar hebben geduurd. Dit geldt niet wanneer de arbeidsrelatie tussentijd langer dan drie maanden is onderbroken.

Chicane
Een groot aantal werknemers zegt dat zij hierdoor na drie jaar op straat staan, omdat werkgevers dan het contract beëindigen. Ook zouden zij vaak gedwongen worden 3,5 maanden in de WW te zitten, waarna beide partijen met een schone lei beginnen. Vooral in de horeca zou deze 'chicane' vaak worden toegepast, schrijft het AD.

Overleg
'Onzin', zegt Wendy Schellens van de Koninklijke Horecabond Nederland. 'Er is geen sprake van het omzeilen van wettelijke regels, dit is een welkome ruimte die de wet ons biedt. Bovendien zijn de afspraken in nauw overleg met de werknemersorganisaties tot stand gekomen.'

Tegenwicht
Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt de Flexwet te kunnen waarderen. 'Het heeft een einde gemaakt aan een hoop onduidelijkheid. Dat binnen drie jaar of na drie contracten de overeenkomst beëindigd kan worden, biedt een tegenwicht aan het rigide ontslagstelsel', aldus woordvoerder S. Nieuwsma.
Sigrid Fortgens van werkgeversorganisatie AWVN beaamt die stelling. Volgens haar is de Flexwet flexibeler dan de oude regeling, maar is het ontslagrecht 'nooit flexibel genoeg'.
VNO-NCW verwacht dat met een aantrekkende economie meer contracten voor onbepaalde tijd gesloten zullen worden, en daardoor de discussie zal luwen.

 

Bron: Algemeen Dagblad

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.