Home

Fraude in glastuinbouw wordt hard aangepakt.

 

Diverse overheidsdiensten gaan samen in de komende twee maanden fraude in de glastuinbouw rond Venlo aanpakken. Doel is het terugdringen van illegaal werk en fraude met belastingen, premies en uitkeringen.

De overheidsdiensten opereren in een interventieteam dat bestaat uit de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst en UWV, het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen. Ook de Vreemdelingenpolitie Limburg-Noord en de gemeente Venlo zijn bij de acties betrokken.

Het optreden van verschillende diensten in één team is efficiënter en leidt er ook toe dat de financiële gevolgen voor een kwaadwillend bedrijf maximaal zijn. De teams zullen bij bedrijven die in de fout gaan, meerdere keren op de stoep staan.

Illegaal werk is de laatste jaren in de tuinbouw weliswaar afgenomen maar in bepaalde regio’s is het nog steeds een hardnekkig probleem. In de tuinbouw is vaak sprake van piekperioden waarin voor kortere tijd veel werkkrachten nodig zijn. Uit onderzoek blijkt dat de tuinbouw en de horeca sectoren zijn met de meeste illegale werknemers.

Verder wordt gecontroleerd op zwart werk: het niet afdragen van belasting en premies. Ook kan het zijn dat werknemers inkomsten naast hun uitkering verzwijgen. Bij ontdekking kan dit leiden tot een lagere uitkering of het stopzetten hiervan.

Voor de beoordeling of mensen in Nederland mogen werken, is het noodzakelijk dat zij zich kunnen identificeren. Werknemers die bij een controle van het interventieteam geen identiteitsbewijs bij zich hebben, krijgen een boete. Geldige papieren zijn bijvoorbeeld een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart en een verblijfsdocument. Op illegale arbeid staat voor de werkgever een boete van 8.000 euro per werknemer.

Met het interventieteam wil de overheid bonafide ondernemers een steun in de rug geven. Het is immers voor tuinbouwbedrijven die zich niet inlaten met frauduleuze praktijken, lastiger om het hoofd boven water te houden dan voor malafide ondernemers.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.