Home

Risico's werken met gevaarlijke stoffen verder verminderen.

 

Werkgevers en werknemers moeten snel aan de slag om de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen beter in kaart te brengen en verder te verminderen.

Die conclusie trekt staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit een onafhankelijk onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM, waaruit blijkt dat er jaarlijks naar schatting ongeveer 1850 mensen voortijdig sterven door het werken met gevaarlijke stoffen.

Het RIVM deed, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een eerste verkenning naar de invloed van het werken met gevaarlijke stoffen op het ontstaan van tien ziekten, zoals astma en longkanker. In één op de drie bedrijven wordt veel en vaak met gevaarlijke stoffen gewerkt. Het RIVM onderzocht wat de gevolgen voor de gezondheid zijn en rekent de schade om in het aantal gezonde levensjaren dat mensen door ziekte verliezen. Het RIVM schat dat er jaarlijks bijna 47.000 gezonde levensjaren verloren gaan door het werken met gevaarlijke stoffen. Dat is inclusief het aantal voortijdige sterfgevallen van ongeveer 1850 per jaar. Door schaarse gegevens houden de onderzoekers wel een grote slag om de arm.

Astma en andere chronische aandoeningen aan de luchtwegen, asbestziekten en longkanker maken volgens het RIVM de meeste slachtoffers.

Van Hoof noemt het in een brief aan de Tweede Kamer van belang dat werkgevers en werknemers nu hun verantwoordelijkheid nemen en samen aan de slag gaan om de gezondheidsschade door het werken met gevaarlijke stoffen in de bedrijven zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen. “Het RIVM-onderzoek maakt duidelijk dat daar voldoende aanleiding toe is en ondersteunt hen hierbij.”

De staatssecretaris vindt het primair de taak van werkgevers en werknemers om voor goede en gezonde arbeidsomstandigheden te zorgen, maar de overheid ondersteunt wel met voorlichting, subsidies en onderzoek. “Mijn algemene doelstelling is om door een effectiever beleid in de ondernemingen de veiligheid en de gezondheid op het werk te bevorderen.”

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.