Home

Tot helft minimumloon vergoed bij aanname werkloze.

 

Werkgevers die moeilijk te plaatsen werklozen aan een baan helpen, kunnen een jaar lang maximaal de helft van het minimumloon vergoed krijgen van de overheid.

Met deze loonkostensubsidie hopen kabinet, werkgevers en de vakbeweging meer mensen aan de slag te krijgen, zoals is afgesproken tijdens de zogeheten participatietop in juni dit jaar.

UWV beoordeelt hoogte
Of en hoeveel loonkostensubsidie werkgevers krijgen als zij een werkloze in dienst nemen, beoordeelt uitkeringsinstituut UWV. De regeling is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden die niet direct volledig kunnen meedraaien, omdat ze bijvoorbeeld langdurig werkloos zijn en nog wat bijscholing nodig hebben. Voor het deel dat de werknemers nog niet productief zijn, moet de subsidie compensatie bieden.

Vakbond is blij
Het voorstel moet nog worden uitgewerkt. De vakcentrale FNV constateerde maandag dat het kabinet op de goede weg is, maar vindt dat de afspraken van de participatietop sneller uitgevoerd kunnen worden. Ook stelde de FNV dat er wel voldoende geld voor beschikbaar moet komen. Het kabinet maakt dinsdag, op Prinsjesdag, de plannen voor het komende jaar bekend.

 

Bron: ANP

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.