Home

Hardere arbeidsverhoudingen voor zieke werknemer.

 

De arbeidsverhoudingen voor zieke werknemers verharden. Sinds vorig jaar juli zijn werkgevers niet meer verplicht een arbodienst in te huren. Ook moeten werkgevers langer het loon doorbetalen van zieke werknemers.

Hierdoor lijken arbodiensten meer afgerekend te worden op lage verzuimcijfers dan op een goede begeleiding naar werk. Dat concludeert het Breed Platform Verzekerden en Werk in het rapport 'Verruwing in de Arbodienstverlening?'.

Het rapport wordt maandag aangeboden aan voorzitter Ella Vogelaar van de brancheorganisatie voor arbo- en reïntegratiedienstverlening Boaborea en aan voorzitter Pieter Rodenburg van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde.

Tegen hun zin

Uit een enquête onder 699 mensen die met klachten contact zochten met het platform, blijkt dat de zieke werknemers vinden dat ze minder in te brengen hebben. ,,Zieke werknemers worden vaker tegen hun zin verwezen naar behandelaars die de kortste weg naar werk of ontslag lijken te garanderen.''

Zo blijken zieke werknemers minder goed geïnformeerd te worden. Bijna driekwart vond in 2005 de informatie van de arbodienst onvoldoende. Dat is 6 procentpunt meer dan een jaar eerder. Ook kon ,,slechts'' 27 procent eigen wensen en ideeën naar voren brengen en dat is ruim een vijfde minder dan in 2004.

Zonder instemming

Verder zei circa een derde vorig jaar zonder zijn instemming te zijn doorverwezen naar een behandelaar, tegen een op de vijf in 2004. Bijna de helft meende dat de verwijzing geen verbetering van gezondheid bewerkstelligde. Dat is 7 procentpunt meer dan in 2004. Slechts 16 procent vond in 2005 dat de verwijzing de terugkeer naar het werk bevorderde, tegen 26 procent een jaar eerder.

Bovendien doorkruisten bedrijfsartsen volgens 45 procent het beleid van andere behandelaars, zoals de huisarts of specialist. Dat is een stijging van 9 procentpunt. Bij een strijdig advies luisterde vorig jaar 45 procent naar de huisarts. Dat is 8 procentpunt minder dan in 2004. Een groeiende groep (een derde) volgt het advies van de bedrijfsarts op of zegt niet meer te weten wat te doen (een op de vijf).

 

Bron: ANP

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.