Home

Financieel voordeel ouders door verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang.

 

Als de werkgeversbijdrage kinderopvang per 1 januari 2007 verplicht wordt kunnen ouders er zeker van zijn dat ze voldoende tegemoetkoming krijgen in hun kosten. Dat voordeel kan oplopen tot enkele honderden euro's per maand. Dat zei minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op een bijeenkomst van SKON Kinderopvang in Den Haag.

Het voordeel kan bij een gezinsinkomen van anderhalf modaal (45.000 euro) bij twee kinderen die drie dagen naar de dagopvang gaan, oplopen tot ruim 2200 euro op jaarbasis. Wat neerkomt op zo'n kleine 200 euro minder kosten per maand. Eenzelfde gezin, maar dan met een gezinsinkomen van 2 keer modaal (ongeveer 60 duizend euro per jaar) gaat dan ruim 3500 per jaar minder betalen. Dat scheelt toch gauw zo'n 300 euro per maand.

De ministerraad ging afgelopen vrijdag akkoord met deze verplichte werkgeversbijdrage. Nu wordt een werkgeversbijdrage nog verleend op grond van afspraken tussen werkgevers en werknemers. In die gevallen waar de werkgever niet meebetaalt kunnen ouders in de huidige situatie in aanmerking komen voor een gedeeltelijke, inkomensafhankelijke compensatie van de overheid.

In de Wet kinderopvang in 2005 is destijds vastgelegd dat alle partijen gezamenlijk de kosten voor kinderopvang betalen. Dit zou in 2008 voor 90 procent van alle werknemers moeten zijn geregeld. Uit recent onderzoek blijkt echter dat momenteel ruim eenderde van alle werknemers onvoldoende of geen bijdrage voor kinderopvang van hun werkgever krijgen. Daarom heeft het kabinet besloten per 1 januari 2007 de werkgeversbijdrage verplicht te stellen. Die bijdrage zal worden geïnd via een verhoging van het werkgeversdeel van de WW-premie. De lasten voor werkgevers zullen echter niet toenemen omdat ook winstbelasting voor bedrijven tegelijkertijd wordt verlaagd. Bovendien zijn de werkgevers (en ouders) zo veel administratieve rompslomp kwijt.

Volgens minister De Geus is kinderopvang voor ouders nog nooit zo goedkoop geweest als nu. De minister zei dit tijdens de uitreiking van het eerste (vernieuwde) HKZ-kwaliteitscertificaat aan kinderopvangorganisatie SKON. Het certificaat is een waarborg voor professionaliteit, veiligheid en gezondheid in de kinderdagverblijven van SKON.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.