Home

Veel klachten over arbodiensten.

 

Uit een enquête onder 699 mensen blijkt dat zieke werknemers vinden dat ze minder inspraak hebben bij contacten met de arbodienst. Ook worden strijdige gezondheidsadviezen gegeven.

Bijna driekwart vond in 2005 de gegeven informatie onvoldoende en maar 27 procent kon zijn eigen wensen of ideeën naar voren brengen. Dat is twintig procent minder dan in 2004. De helft van de respondenten geeft aan dat de bedrijfsarts een advies gaf dat strijdig is met dat van andere behandelaars, zoals de huisarts of specialist.

Het percentage zieke werknemers dat zonder instemming is doorverwezen naar een behandelaar is van één op de vijf in 2004 naar één op de drie opgelopen. Bijna de helft van de respondenten stelde dat de verwijzing geen verbetering van de gezondheid bewerkstelligde. Slechts 16 procent vond in 2005 dat de verwijzing de terugkeer naar het werk bevorderde, tegen 26 procent een jaar eerder.

Platform
Het onderzoek is gehouden door het Breed Platform Verzekerden en Werk. De eindconclusies staan in het rapport 'Verruwing in de Arbodienstverlening?'

Sinds vorig jaar juli zijn werkgevers niet meer verplicht een arbodienst in te huren. Ook moeten werkgevers langer het loon van zieke werknemers doorbetalen. Hierdoor worden arbodiensten meer afgerekend op lage verzuimcijfers dan op een goede begeleiding naar werk.

 

Bron: ANP

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.