Home

Lage startsalarissen leiden tot snel vertrek.

 

Meer dan de helft van nieuw personeel is binnen drie jaar al weer vertrokken als ze een laag startsalaris krijgen. Grote bedrijven zijn beter in staat mensen vast te houden.
Kleine bedrijven besteden naar verhouding veel geld aan werving en selectie van personeel dan bedrijven met meer dan 200 medewerkers. Dit biedt echter geen enkele garantie voor succes. Veel belangrijker is het loon. Bij lage startsalarissen is 56 procent van de medewerkers al binnen drie jaar vertrokken, toont onderzoek van USG aan.

Relatief duur
Bedrijven met 100 à 200 medewerkers geven meer geld uit aan werving en selectie van HBO'ers dan ondernemingen met meer dan 200 personeelsleden. Van deze grotere bedrijven geeft meer dan 45 procent aan dit doel minder uit dan 25.000 euro per jaar. Ondanks deze relatief lage uitgaven zijn grote bedrijven wel beter in staat mensen vast te houden. 'Bedrijven die niet erg populair zijn als werkgever moeten veel geld besteden aan werving en selectie en zijn vervolgens niet in staat hun mensen vast t e houden', zegt Karin Korstanje van USG People.

 

Bron: Zibb.nl

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.