Home

Met Levensloopwijzer snel inzicht in persoonlijke verlofmogelijkheden.

 

Vanaf vandaag 5 oktober 2005 kan met behulp van de Levensloopwijzer worden berekend hoe lang het duurt voordat voldoende is gespaard voor het financieren van een bepaalde verlofperiode. De Levensloopwijzer is te vinden op de internetsite met informatie over de levensloopregeling www.levensloopregeling.szw.nl en via www.levensloopwijzer.szw.nl.

De introductie van de Levensloopwijzer is onderdeel van een landelijke campagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de levensloopregeling bekend te maken bij het publiek. De levensloopregeling biedt per 1 januari 2006 werknemers die daarvoor kiezen, de mogelijkheid om belastingvriendelijk geld opzij te zetten voor (tussentijds) verlof. Hierdoor moet het voor mensen eenvoudiger worden om verlof te nemen voor kinderen of zieke ouders, voor een sabbatical of een studie of voor prepensioenverlof. Per jaar mag een werknemer 12 procent van zijn inkomen belastingvriendelijk sparen voor verlof tot een maximum van ruim tweemaal het jaarsalaris. Ook vakantie- en adv-dagen kunnen worden gespaard als ze worden omgezet in geld. Bovendien mag de werkgever een bijdrage storten in de verlofspaarpot. Voor het opnemen van verlof heeft de werknemer overigens wel toestemming van de werkgever nodig. Dat geldt niet voor het wettelijk geregelde ouderschapsverlof   en langdurend zorgverlof.

In de campagne wordt met behulp van advertenties, radiospots en internetsites duidelijk gemaakt dat er via de levensloopregeling kan worden gespaard om periodes van verlof financieel te overbruggen, hoe dat sparen in zijn werk gaat en waar de regeling voor gebruikt kan worden. Ook is er aandacht voor de mogelijkheid om de levensloopregeling in te zetten voor ouderschapsverlof en de financiering van langdurend zorgverlof.

Met de Levensloopwijzer kan iemand vanuit twee situaties uitleg krijgen over de levensloopregeling. Iemand die nog niet weet waar hij de levensloopregeling voor wil gebruiken en wanneer, maar wel weet hoeveel hij wil inleggen, krijgt te zien hoe zijn levenslooptegoed in de loop van de tijd wordt opgebouwd. Wie wel weet wanneer hij met verlof wil en hoe lang, kan laten uitrekenen hoeveel hij vanaf 1 januari 2006 moet inleggen om die verlofperiode te financieren. Verder maakt de Levensloopwijzer duidelijk hoe het tegoed is opgebouwd (inleg en rente) en wat het effect is op het levenslooptegoed van de belastingkortingen die werknemers krijgen. Dat is allereerst bij opname van het tegoed de levensloopverlofkorting van 183 euro (per jaar waarin gespaard is). Ouders die het spaartegoed opnemen voor de financiering van hun wettelijk ouderschapsverlof krijgen bovendien de ouderschapsverlofkorting: een belastingkorting ter hoogte van de helft van het minimumloon.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.