Home

Mentaliteit starters op arbeidsmarkt deugt niet.

 

Ze willen niet hard werken en hebben onvoldoende sociale vaardigheden. Beginners op de arbeidsmarkt hebben te weinig in huis om zich staande te houden binnen een organisatie.
Dat is de conclusie van zo'n tweehonderd P&O-managers en recruiters die zijn ondervraagd door 30days, een bureau dat is gespecialiseerd in werving en selectie van jonge professionals.

Verwachtingen
Werkgevers verwachten van nieuwe werknemers dat zij hun omgeving goed kunnen inschatten, kunnen communiceren, overtuigen en initiatief tonen. Daaraan ontbreekt het bij starters voor een groot deel.
Ook ontbreekt het ze aan inzet, ijver en de vaardigheden om te netwerken.
Starters zijn inhoudelijk wel goed opgeleid, maar hebben niet de juiste mentaliteit.

Opvoeding en opleiding
Ouders krijgen in het onderzoek gedeeltelijk de schuld van het mentaliteitsprobleem. De huidige starters zijn kort samengevat verwende kinderen die geen tegenslag kunnen hanteren.
De onderzoekers wijzen daarbij op cijfers van het CBS die aangeven dat het hoogste aantal burn-out klachten voorkomt onder werkende jongeren tussen de 15 en 24 jaar.
Daarnaast hebben onderwijsinstellingen studenten niet goed voorbereid op het bedrijfsleven.
De P&O-managers geven in het onderzoek aan liever in zee te gaan met kandidaten die twee jaar werkervaring hebben. Daarnaast geven zij aan dat emotionele intelligentie (EQ) zwaarder voor hen weegt dan IQ. Persoonlijkheid is belangrijker dan uitmuntende studieresultaten.

Kritisch selecteren
Die persoonlijke vaardigheden zijn volgens Rob Landeweerd, managing director van 30days, ook precies de eigenschappen waar werkgevers op moeten letten bij de selectie van jong talent. Want: 'Ze hebben allemaal die opleiding en zien er allemaal dynamisch uit.'
'Er zijn nog voldoende krenten in de pap maar je moet wel heel kritisch zijn bij het aannemen. En je moet je realiseren dat je de ruimte schept om die jonge mensen te begeleiden. De tendens die heerst: 'Bewijs je eerst maar eens', werkt niet meer. Je móet tijd vrijmaken om die jongens en meisjes continu bij de kladden te pakken.'

 

Bron: Zibb.nl

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.