Home

Mes in arboregels.

 

Het mes gaat in de arboregels. In de nieuwe arbeidsomstandighedenwet komen zo min mogelijk nationale regels bovenop de regels van de Europese Unie.

Dat schrijft de staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Hoof komt over een half jaar met een voorstel voor wijziging van de arbeidsomstandighedenwet, met minder Haagse regels en meer eigen verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers. De overheid geeft aan wanneer de grenzen van gezondheid en veiligheid worden overschreden, maar werkgevers en werknemers regelen zelf hoe ze binnen die grenzen blijven.

Van Hoof wil in het nieuwe arbeidsomstandighedenbeleid zo weinig mogelijk aparte Nederlandse regels bovenop de algemene regels van de Europese Unie. “Voor wettelijke bepalingen die uitstijgen boven hetgeen Europa vereist met betrekking tot verlichting en toiletten zie ik geen redenen.”

Alleen als er sprake is van “zeer ernstige risico’s” maakt Van Hoof een uitzondering. In zijn brief aan de Tweede Kamer geeft hij enkele voorbeelden, zoals de regels voor het vervangen van producten met vluchtige organische stoffen en de voorschriften voor het werken met professioneel vuurwerk.

Er komen ook minder arboregels voor vrijwilligerswerk. Van Hoof wil wel wettelijke bescherming voor vrijwilligers die bloot worden gesteld aan ernstige gevaren, maar vindt het overdreven dat alle arboregels voor werknemers ook voor vrijwilligers gelden. De staatssecretaris vindt het niet nodig dat het vrijwilligerswerk volledig onder de Arbowet valt en stelt voor om vrijwilligers in de toekomst dezelfde wettelijke bescherming te bieden als zelfstandigen. Deze versoepeling leidt tot minder regels en minder administratieve lasten voor het vrijwilligerswerk, terwijl de wettelijke bescherming tegen ernstige risico’s voor vrijwilligers blijft bestaan.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.