Home

Minder lasten voor werkgevers door vereenvoudiging premieheffing werknemersverzekeringen.

 

Het kabinet komt met maatregelen waardoor de premieheffing werknemersverzekeringen voor werkgevers eenvoudiger wordt en de administratieve lasten verminderen. Het kabinet neemt op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris De Jager van Financiën maatregelen die op termijn tot een vereenvoudiging van de premieheffing leiden. Het gaat dan om het wegnemen van verschillen tussen de loon- en de premieheffing en het verminderen van details. De maatregelen staan in het kabinetsstandpunt bij de ‘Verkenning vereenvoudiging premieheffing’ die aan de Tweede Kamer wordt gezonden.

Een belangrijke stap is de verlaging van het werknemersdeel van de WW-premie voor werknemers in 2008 met 0,35 procent. Met ingang van 2009 wordt het werknemersdeel volledig afgebouwd en daarna afgeschaft. Er blijven dan alleen werkgeverspremies voor de premieheffing werknemersverzekeringen over. Ook zal het kabinet bekijken of de premievrije voet van het werkgeversdeel van de WW-premie kan verdwijnen en worden omgezet in een premiekorting voor werkgevers. Daarnaast stelt het kabinet voor de verschillen tussen de loon- en premieheffing te verminderen.

Met deze aanpassingen worden belangrijke stappen gezet in de verdere vereenvoudiging van de loon- en premieheffing, zowel voor werkgevers als uitvoerende instanties (Belastingdienst en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Het kabinet bekijkt ook hoe de regels voor vergoedingen en verstrekkingen (zoals de reiskostenvergoeding) simpeler kunnen worden. Verder gaat het kabinet onderzoeken hoe de loon- en premieheffing op langere termijn verder vereenvoudigd en geharmoniseerd kan worden.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.