Home

Minimumloon per 1 juli omhoog.

 

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2006 met 0,94 procent in vergelijking met 1 januari 2006. Dit is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon aan de gemiddelde ontwikkeling van de CAO-lonen. Op 1 januari 2007 volgt een halfjaarlijkse aanpassing.

Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het brutominimumloon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2006:

(De tabel die onder deze tekst hoort te staan, kan niet op uw computer worden weergegeven. U kunt deze zichtbaar maken door hier te klikken.)

Wettelijke bruto minimumjeugdlonen per 1 juli 2006 (in euro’s)

(De tabel die onder deze tekst hoort te staan, kan niet op uw computer worden weergegeven. U kunt deze zichtbaar maken door hier te klikken.)

De netto bedragen zijn, anders dan de bruto bedragen, niet wettelijk bepaald. Ze kunnen per bedrijfstak of bedrijf verschillen. Dit komt door verschillen in inhoudingen op het loon, onder meer in verband met de premieheffing voor de sociale zekerheid.

Netto minimumloonbedragen in euro’s per 1 juli  2006*)

Onderstaande tabel geeft ter indicatie de netto minimumloonbedragen voor een alleenstaande werknemer, die is geboren in 1949 of daarna. Werknemers ouder dan 57 jaar hebben recht op een hogere arbeidskorting. In de tabel is hiermee geen rekening gehouden.

Netto minimumloonbedragen per 1 juli 2006 *)

(De tabel die onder deze tekst hoort te staan, kan niet op uw computer worden weergegeven. U kunt deze zichtbaar maken door hier te klikken.)
*) afgerond op hele euro's

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.