Home

MKB laat berg WGA-premie liggen.

 

Mkb-bedrijven met meer dan vijf werknemers kunnen gezamenlijk 200 miljoen per jaar besparen door hun WGA risico over te hevelen van het UWV naar particuliere verzekeraars. Tot nu toe heeft nog geen 10 procent van de in aanmerking komende bedrijven deze kans gegrepen.

Het voordeel wordt straks nog groter nu in het regeerakkoord staat dat de WGA op termijn volledig geprivatiseerd zal worden.
Particuliere verzekeraars rekenen vaak een aanzienlijk lagere premie dan het UWV. Ook zal een verzekeraar sneller werken aan een eventuele arbeidsreïntegratie. Het UWV onderneemt pas actie als een arbeidsongeschikte daar als zodanig wordt gekwalificeerd.

Kleine voordeeltjes
Volgens Geijsel Adviesgroep is de overstap van UWV naar particuliere verzekeraar met name voordeliger voor de groep van 120.000 bedrijven met tussen de 5 en 100 werknemers. Toch hebben tot nu toe slechts 9.100 bedrijven de overstap gemaakt. 'Bij een gemiddelde WGA-loonsom van 27.000 euro en een UWV premie van 0,7 procent betalen de 120.000 mkb'ers samen nu ongeveer 400 miljoen euro gedifferentieerde WGA-premie. Bij verzekeraars betalen zij tussen de 0,3 en 0,6 procent premie over de loonsom. Dit impliceert een potentieel maximale besparing voor deze mkb'ers van rond de 200 miljoen euro per jaar'', rekenen de adviseurs voor.
'Op een loonsom van bijvoorbeeld 500.000 euro is dit een jaarlijkse besparing van enkele tienden van een procent, zo'n 1.500 euro per bedrijf per jaar. Na jaren van opeengestapelde regel- en wetswijzigingen gelooft menig werkgever het kennelijk wel en ziet men dergelijke kleine voordeeltjes over het hoofd.'

Twee keer kiezen
'Voor bedrijven met minder dan vijf werknemers is de overstap niet voordeliger, tenzij zij een sterke toename van personeel voorzien. Veel verzekeraars werken met een minimumpremie en zijn daardoor duurder dan het UWV voor de hele kleine bedrijven. Ook voor bedrijven met WAO-instromers uit het verleden kan het de moeite waard zijn om zich toch nog eenmaal over de materie te laten adviseren', stelt Geijsel.
Werkgevers kunnen momenteel twee keer per jaar de keuze maken om WGA eigen-risicodrager te worden en wel per 1 januari en per 1 juli van ieder jaar. Daartoe dienen zij zich uiterlijk voor 1 april dan wel voor 1 oktober af te melden bij de Belastingdienst.

 

Bron: Zibb.nl

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.