Home

No risk polis ook bij minder dan 35 procent arbeidsongeschiktheid.

 

Een werkgever die iemand in dienst neemt die na twee jaar ziekteverzuim door het UWV minder dan 35 procent arbeidongeschikt is verklaard, kan bij ziekte van deze werknemer een beroep doen op de no risk polis. Dit betekent dat de werkgever in de eerste vijf jaar het loon niet hoeft door te betalen als deze werknemer ziek wordt.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met deze uitbreiding van het gebruik van de no risk polis naar mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn. Op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt een eerder voorstel in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) over no risk polis nu aangepast.

Een werknemer valt alleen onder de no risk polis als hij na afloop van de twee jaar loondoorbetaling een andere baan vindt. Ook moet het duidelijk zijn dat het voor de werknemer door zijn ziekte niet mogelijk is om aan het werk te blijven bij zijn oude werkgever. Verder mag de werknemer 13 weken voor het einde van de periode van loondoorbetaling, niet al in dienst zijn bij een andere (dan zijn eigen) werkgever.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.