Home

Minister De Geus vindt ongelijke beloning niet acceptabel.

 

Werkgevers en werknemers mogen ongelijke beloning niet meer accepteren. Om hen hierbij te helpen heeft minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werkgroep Gelijke beloning, dat werkt in het leven geroepen. Bij de installatie van de werkgroep in Den Haag zei de minister dat werknemers en werkgevers samen de strijd tegen ongelijke beloning moeten aangaan. Ook is het volgens De Geus het hoog tijd dat grondig op zoek wordt gegaan naar de oorzaken van ongelijke beloning.

De werkgroep, onder voorzitterschap van Paulien Osse, bestaat uit vertegenwoordigers van de vakbeweging en de werkgeversorganisaties. Daarnaast zijn in de werkgroep de organisatie van personeelsmanagers NVP, de Nederlandse vereniging voor medezeggenschap en de Commissie Gelijke Behandeling vertegenwoordigd. Paulien Osse is directeur Loonwijzer, online arbeidsmarkt- en loononderzoek wereldwijd.

Ongelijke beloning komt voor tussen mannen en vrouwen. Maar ook allochtonen worden regelmatig geconfronteerd met onrechtvaardige beloningsverschillen. Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt de beloningsongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven zo'n 7% te bedragen.

De werkgroep zal zich vooral bezighouden met voorlichting, het achterhalen van oorzaken van ongelijke beloning en komt met concrete oplossingen om financiële discriminatie weg te nemen.


Tijdens de bijeenkomst is ook de site www.gelijkloon.nl gelanceerd. Met daarop voorlichting over ongelijke beloning en informatie om ongelijkheid op te sporen en aan te pakken.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.