Home

Werkgevers kunnen oude WAO-lasten niet meer voor eigen rekening gaan nemen.

 

Werkgevers kunnen er niet meer voor kiezen de kosten van lopende WAO-uitkeringen van hun werknemers zelf te gaan betalen. Op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ministerraad hiermee ingestemd. De maatregel geldt met onmiddellijke ingang. Aanvragen die vanaf vandaag worden ingediend, worden afgewezen. Voor werkgevers die al zelf het WAO-risico dragen (‘eigenrisicodragers’) verandert er niets.

Deze maatregel hangt samen met de afschaffing van de zogeheten Pemba-regeling, waartoe in oktober is besloten. Volgens deze Pemba-regeling hangt de hoogte van de premie die de werkgever betaalt er vanaf hoeveel van zijn werknemers in de WAO zijn gekomen. Vanaf 2008 gaan alle werkgevers bij het UWV voor de oude WAO-uitkeringen een gelijke premie betalen. In die systematiek past het niet dat werkgevers nog eigenrisicodrager kunnen worden. Door de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) - de opvolger van de WAO - komen er geen nieuwe WAO-uitkeringen meer bij. De WIA, de nieuwe wet die geldt vanaf 1 januari 2006, biedt werkgevers wel de mogelijkheid de kosten van uitkeringen voor gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid zelf te gaan dragen. Dit kunnen werkgevers twee keer per jaar aanvragen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.