Home

Werkgevers en werknemers overleggen over arbobeleid op de werkvloer.

 

Werkgevers en werknemers moeten binnen het bedrijf contact hebben over het arbeidsomstandighedenbeleid. Ook krijgen werknemers toegang tot een arbodeskundige. Dit schrijft staatssecretaris Van Hoof in een nota van wijziging van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet, die vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

De eerste wijziging regelt het overleg tussen de werkgever en de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Van Hoof schrijft in de nota van wijziging dat bij dit overleg ‘actief informatie dient te worden uitgewisseld’. Dit was nog niet in het wetsvoorstel geregeld. Voor bedrijven met minder dan tien werknemers, zonder ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging was dit wel in de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet opgenomen.

Daarnaast wordt in de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet de toegang van werknemers tot een arbodeskundige geregeld. Dit kan gaan om een deskundige van de arbodienst, zoals een bedrijfsarts of arbeidshygiënist, maar ook om een preventiemedewerker. Hierdoor ontstaat  meer ruimte voor maatwerk op de werkvloer.

De herziening van de Arbeidsomstandighedenwet, die Van Hoof in mei 2006 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden, biedt werkgevers en werknemers vanaf volgend jaar meer mogelijkheden om samen het eigen arbobeleid in te vullen. De overheid geeft de grenzen aan waarbinnen gezond en veilig gewerkt moet worden. Werkgevers en werknemers regelen zelf in zogeheten arbocatalogi hoe ze binnen die grenzen blijven. Van Hoof verwacht dat het arbobeleid zo meer draagvlak krijgt binnen de onderneming.

De Arbeidsinspectie blijft controleren of ondernemers hun werknemers voldoende beschermen. Bedrijven worden vooraf geïnformeerd over de inspectieprioriteiten van de Arbeidsinspectie. Dat maakt de overheid meer voorspelbaar. De Arbeidsinspectie zal vooral optreden tegen bedrijven die bepaalde risico's niet aanpakken. De hoogte van de maximale boetes wordt verdubbeld tot 22.500 euro.

Ondernemers zullen de nieuwe aanpak als een aanmerkelijke verlichting van de regeldruk ervaren. Werkgevers en werknemers krijgen meer ruimte om het beleid aan te passen aan de risico’s in de eigen onderneming. Door minder administratieve verplichtingen wordt jaarlijks 99  miljoen euro bespaard.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.