Home

Werkgevers vinden steeds moeilijker personeel.

 

Het aantal moeilijk vervulbare vacatures in middelgrote en kleine bedrijven stijgt explosief. Dat meldde MKB-Nederland dinsdag op basis van onderzoek bij de achterban deze zomer.

Per 1 juli waren er 48.000 moeilijk vervulbare vacatures. Dat is bijna een verviervoudiging ten opzichte van een jaar eerder. In totaal zochten werkgevers in het midden- en kleinbedrijf in juli 93.000 werknemers. Van deze vacatures was dus ruim de helft moeilijk vervulbaar. Maar MKB-Nederland verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt door de aantrekkende economie en de vergrijzing zal toenemen.

Herhaling jaren '90
De werkgeversorganisatie vreest een herhaling van eind jaren negentig toen de loonkosten flink stegen en ondernemers moeilijker konden concurreren met het buitenland. MKB waarschuwt vakbonden niet te hoge looneisen te stellen. Ook moet de overheid de personeelskosten in de hand houden door sociale lasten en zorgpremies in de hand te houden.

Meer winst en investeringen
Het vertrouwen van ondernemers is volgens MKB nu bijna weer opgekrabbeld tot het niveau van 2000. Bijna 80 procent verwacht dat de economie in het laatste kwartaal verder verbetert. Meer dan de helft van de ondernemers rekent op meer winst en zes op de tien hebben investeringsplannen in de laatste maanden van dit jaar. Daarbij gaat het vaak ook om arbeidsbesparende maatregelen.

Dit jaar 50.000 nieuwe banen
Vooral internationale sectoren zijn positief, zoals transport, groothandel en de zakelijke dienstverlening. Detailhandel, horeca en de industrie doen het minder. De werkgelegenheid groeit vooral in de zakelijke dienstverlening, groothandel en sinds kort ook in de bouw. Dit jaar komen er volgens MKB-Nederland in totaal 50.000 nieuwe banen bij en volgend jaar wordt verwacht dat de werkgelegenheid met tenminste 75.000 banen groeit. Het economisch onderzoeksbureau EIM gaat zelfs uit van 65.000 extra banen dit jaar en ruim 85.000 in 2007. Grofweg gezegd is het volgens MKB nu het moeilijkste werven voor leidinggevende en technische (ict) functies, waarbij een hbo-diploma wordt gevraagd.

Aan de slag
De werkgeversorganisatie doet een reeks aanbevelingen om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen. Deze slaan voor een belangrijk deel op een goede opleiding en begeleiding van jongeren en mensen die door ontslag, ziekte of handicap nu niet aan de slag komen. Maar het recht op WW kan ook korter en buitenlandse krachten moeten makkelijker in Nederland aan de slag kunnen.

Verbetering kinderopvang
Voor bestaande werknemers wil MKB-Nederland deeltijders stimuleren meer uren per week te gaan werken. Kinderopvang moet beter. Ouderen kunnen bijvoorbeeld met deeltijdpensioen langer aan de slag blijven, desnoods ook na 65 jaar. En mensen moeten op jaarbasis langer aan de slag (onder meer door het schrappen van adv-dagen). Daarbij geldt wel dat werken ook meer moet lonen.

 

Bron: Zibb.nl

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.