Home

Premies sociale verzekeringen voor 2007 vastgesteld.

 

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de hoogte van de premies voor de sociale verzekeringen voor 2007 vastgesteld. Een aantal premies wijkt af van de cijfers die het Centraal Planbureau op Prinsjesdag heeft gepubliceerd.

Zo wijkt de hoogte van de werkloosheidspremie af van de raming van het Centraal Planbureau. De WW-premie voor werknemers gaat omlaag met 1,35 procent en wordt 3,85 procent. De WW-premie voor werkgevers daalt met 0,15 procent en wordt 3,30 procent. Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) stelt de gemiddelde sectorpremie in november vast. Als deze premie noemenswaardig anders is dan verwacht, dan wordt de werkloosheidspremie voor werkgevers ook aangepast. Dit zal per saldo geen effect hebben op de totale premie voor werkgevers.

Het UWV heeft al de WAO-rekenpremie en de WGA-rekenpremie vastgesteld. Deze vallen lager uit dan de raming van het Centraal Planbureau.

Premiepercentages

AOW: werknemers:                                                                                                17,90 %

ANW: werknemers:                                                                                                  1,25 %

AWBZ werknemers                                                                                                12,00 %

WAO/WIA-basispremie (Aof) werkgevers:                                                              5,15 %

WAO-rekenpremie (Aok) werkgevers:                                                                      0,48 %

WAO-gemiddelde premie (Aok) werkgevers:                                                            0,62 %

WGA-rekenpremie (werkhervattingskas) werkgevers:                                               0,75 %

Awf     werknemers:                                                                                                  3,85 %

           werkgevers:                                                                                                   3,30 %

ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage werkgevers:*                                                    6,50 %

UFO werkgevers:                                                                                                      0,78 %

FO-ERD ZW:                                                                                                           0,72 %

Sectorpremie gemiddeld werkgevers:**                                                                      1,48 %

Uniforme opslag op UFO-premie en sectorpremie werkgever: ***                            0,28 %

Maximale premie-inkomensgrens werknemersverzekeringen per dag****          172,48 euro

Maximale premie-inkomensgrens ZVW per jaar****                                   30.623,00 euro

Franchise Awf-premie per dag****                                                                    60,00 euro

* Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage van verzekerden waartegenover een werkgeversvergoeding staat. Verzekerden zonder werkgeversvergoeding zijn een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd van 4,4 procent.

** Moet nog door het UWV worden vastgesteld.

*** Deze opslag heeft betrekking op de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang en is onderdeel van het Belastingplan 2007. Dit belastingplan moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

**** Hierbij wordt uitgegaan van 21,75 werkdagen in een maand.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.