Home

Premies Sociale Verzekeringen voor 2006 vastgesteld.

 

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de hoogte van de premies voor sociale verzekeringen voor 2006 die werknemers en werkgevers gaan betalen.

De hoogte van de Awf-premie wijkt af van de raming van het Centraal Planbureau op Prinsjesdag. Doordat de wachtgeldpremie WW voor werkgevers door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) lager is vastgesteld dan verwacht, valt de Awf-premie voor werkgevers wat hoger uit. Per saldo is het totale premiebedrag dat betaald moet worden gelijk aan de verwachting.

Premiepercentages

 • AOW: werknemers; 17,90%
 • ANW: werknemers; 1,25%
 • AWBZ werknemers; 12,55%
 • WAO/WIA-basispremie (Aof): werkgevers; 5,40%
 • WAO-rekenpremie (Aok): werkgevers; 0,98%
 • WAO-gemiddelde premie (Aok): werkgevers; 1,10%
 • Awf*:
  werknemers; 5,20%
  werkgevers; 3,45%
 • ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage**:
  werknemers; 6,50%
  werkgevers; 6,50%
 • UFO: werkgevers; 0,78%

Maximale premie-inkomensgrens werknemersverzekeringen per dag***    168,00 euro

Maximale premie-inkomensgrens ZVW per dag***                                  115,00 euro

Franchise Awf-premie per dag***                                                            58,00 euro

 

* Marginale premiepercentage Awf vanaf franchise 58 euro per dag.

** De inkomensafhankelijke bijdrage van 6,5 procent wordt geheven bij de werknemer en vergoed door de werkgever. Verzekerden zonder werkgeversvergoeding zijn een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd van 4,4 procent.

*** Bij toepassing op maandlonen wordt uitgegaan van 21,75 dagen in een maand.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.