Home

Relatie met baas belangrijker dan loopbaanbeleid.

 

Werknemers die goed met hun baas kunnen opschieten, zullen niet snel ander werk zoeken. Het loopbaanbeleid van een bedrijf is minder belangrijk voor de werknemer dan de relaties die hij heeft met zijn leidinggevenden en collega's.

Dit constateert Mattijs Lambooij in zijn proefschrift 'Promoting cooperation'.

Wisselwerking
Wanneer de leidinggevenden extra aandacht schenken aan de werknemer, dan zijn de werknemers bereid iets extra's te doen voor de leidinggevende, schrijft Lambooij die promoveert aan de Universiteit van Utrecht.

Harder werken
Wanneer werknemers goed worden behandeld, blijken ze bereid te zijn harder te werken dan ze formeel verplicht zijn. Deze werknemers zijn van onschatbare waarde voor organisaties omdat ze taken oppakken, die niemand zou oppakken als iedereen alleen maar precies deed wat in zijn contract staat.
Bedrijven zouden leidinggevenden in staat moeten stellen een informele ruilrelatie met hun personeel aan te gaan: de leidinggevenden moeten 'ruilwaar' krijgen waarmee ze positief gedrag kunnen belonen. Werknemers zullen er op reageren door meer samen te werken met hun leidinggevenden en met hun collega's.

Lees de samenvatting van het proefschrift.

 

Bron: Zibb.nl

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.