Home

LB - rentevoordeel personeelsleningen.

 

Den Haag - De staatssecretaris keurt goed dat het normpercentage voor personeelsleningen van 5% wordt verlaagd naar 3,5%. Dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2005.

Sinds 1 januari 2005 is het normpercentage voor renteloze- of laagrentende personeelsleningen verhoogd van 3,5% naar 5% (zie art. 59 Uitv reg LB 2001). Er is besloten deze wijziging terug te draaien. Deze goedkeuring wordt vooruitlopend op de wijziging van het desbetreffende artikel gegeven en werkt terug tot en met 1 januari 2005. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat dit betekent dat de werkgever die voor de loonheffing reeds rekening heeft gehouden met het te belasten rentevoordeel op basis van het normpercentage van 5%, dit op de gebruikelijke wijze kan corrigeren. Zie hiervoor paragraaf 6.9 van het Handboek loonheffing en premies werknemersverzekeringen 2005. De werkgever die het te belasten rentevoordeel aan het einde van het kalenderjaar in de heffing betrekt, kan direct rekening houden met het percentage van 3,5%. Voor de premieheffing werknemersverzekeringen kan de werkgever op gebruikelijke wijze bij de jaarloonopgave over het jaar 2005 of de periodieke loonopgave rekening houden met het lagere loon.


Besluit van 21 november 2005, CPP2005/2892M 

 

Bron: Ministerie van Financiën

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.