Home

Nieuwe subsidieregeling voor scholing jonggehandicapten.

 

Er komt een andere subsidieregeling voor scholing van jongeren met een Wajong-uitkering (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) die door hun handicap speciale voorzieningen nodig hebben. De nieuwe regeling waarborgt behoud van kennis van en ervaring met scholing van jonggehandicapten bij de vijf speciale scholingsinstellingen die deze scholing nu verzorgen.

Dat schrijft minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, samen met de nieuwe regeling. De subsidie zal, anders dan nu, niet als een basisfinanciering beschikbaar worden gesteld, maar gekoppeld zijn aan het aantal cursisten, ernst van hun handicap en behoefte van de cursisten. Uitgangspunt van de nieuwe regeling is efficiënte inzet van publieke middelen.

De nieuwe regeling stelt subsidie in de toekomst ook open voor andere scholingsinstellingen (die voldoen aan de kwaliteitseisen), maar garandeert tegelijkertijd de vijf speciale instellingen voldoende (financiële) mogelijkheden en tijd om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Hierover is het afgelopen jaar intensief overlegd met de vijf instellingen. De komende drie jaar wordt hen een (aflopend) deel van de voorheen toegekende subsidie gegarandeerd. Gezien hun kennis en ervaring met de doelgroep, is de stellige verwachting dat ze door de overgangsregeling scholing kunnen blijven geven en waardevolle kennis en ervaring behouden blijven. Zo kunnen ze de overgang naar de nieuwe situatie succesvol maken.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.