Home

Werknemers krijgen recht op informatie over topinkomens.

 

Ondernemingsraden van bedrijven met meer dan 100 werknemers krijgen het recht op informatie over de beloning van de top van het bedrijf. Het gaat hierbij om het salaris en aanvullende arbeidsvoorwaarden van directie, bestuurders en toezichthouders. Dit is de strekking van een initiatiefwetsvoorstel (‘Wetsvoorstel Harrewijn’) dat de ministerraad op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekrachtigd. Het wetsvoorstel is al door de Tweede en Eerste Kamer aanvaard.

Het wetsvoorstel is in 2001 ingediend door de toenmalige GroenLinks-Kamerleden Rosenmöller en Harrewijn. Na het overlijden van Harrewijn in 2002 heeft Vendrik diens plaats in de verdediging van het wetsvoorstel op zich genomen. In 2005 nam Verburg (CDA) de verdediging over van Rosenmöller.

Met het wetsvoorstel willen de Kamerleden meer openheid over en inzicht in de beloningen in ondernemingen. Dat moet het steeds verder oplopen van de topinkomens tegengaan. Het kabinet steunt dit. Het wetsvoorstel past binnen een pakket aan maatregelen om de grote stijging van de topinkomens aan te pakken. In de publieke sectoren mogen de topinkomens in principe niet hoger zijn dan het salaris van de minister-president. In de private sector moeten beursgenoteerde bedrijven zich houden aan de code-Tabaksblat. Deze code bepaalt onder meer dat gouden handdrukken niet hoger zijn dan één jaarsalaris en bonussen toegekend moeten worden op basis van controleerbare criteria.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.