Home

Arbeidsinspectie neemt vakantiewerk en bijbaantjes onder de loep.

 

De Arbeidsinspectie onderzoekt de komende maanden of jongeren op een veilige en verantwoorde manier werken. De inspecteurs kijken daarbij niet alleen naar vakantiekrachten, maar ook naar jongeren die een bijbaan hebben buiten de schoolvakanties. Daarom worden de controles niet alleen tijdens de vakantieperiode gehouden, maar lopen ze tot het eind van het jaar door. De arbeidsinspectie gaat vooral controleren in de horeca, de recreatiesector, de detailhandel en op veilingen. In totaal  neemt de Arbeidsinspectie zo’n 1.200 bedrijven onder de loep.

In de recreatiesector, de horeca en de detailhandel werken naar verhouding veel vakantiekrachten en jongeren met een bijbaantje. Daarom vinden dit jaar met name in deze sectoren veel controles plaats. Ook zullen groenten- en bloemenveilingen worden bezocht. Vorig jaar richtte de Arbeidsinspectie zich vooral op de landbouw en de zorg. Een kwart van de bedrijven bleek zich toen niet aan de regels te houden. Een deel van deze bedrijven kan opnieuw een bezoek verwachten van de inspectie.

Jonge werknemers (van 13 tot en met 17) lopen meer veiligheids- en gezondheidsrisico’s, door onervarenheid, speelsheid en naïviteit. Daarom mogen zij alleen werk doen dat past bij hun leeftijd. Een van de onderwerpen waarop de Arbeidsinspectie let is of jongeren voldoende voorlichting en instructie krijgen en of er genoeg toezicht is op wat ze doen. Ook kijken de inspecteurs of de vakantiekrachten niet te lang achter elkaar werken, niet te laat ’s avonds aan het werk zijn en voldoende rust krijgen.

Speciale aandacht is er verder voor veilig werken met machines en met gevaarlijke stoffen. Zo mogen kinderen van 13, 14 en 15 jaar niet in de buurt van machines aan de slag en mogen jongeren bijvoorbeeld niet met bijtende schoonmaakmiddelen werken. In de horeca is daarnaast de veilige opslag van stikstof en kooldioxide (stoffen die gebruikt worden bij biertapinstallaties en frisdranktaps) onderwerp van inspectie, vanwege het verstikkingsgevaar. Tot slot controleren de inspecteurs of de jongeren geen lichamelijk te zwaar werk doen en of 16 en 17 jarigen de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken bij werkzaamheden die daarom vragen.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.