Home

Vergrijzing nog geen dringend thema in bedrijven.

 

Lang niet iedereen is ervan overtuigd dat het nodig is ouderen langer door te laten werken. Zowel werkgevers als werknemers zien vergrijzing en ontgroening nog onvoldoende als een dringende kwestie voor de eigen organisatie, hun sector of de economie. Voor werknemers hangt het antwoord van de vraag of ze langer door willen werken vooral af van de financiële gevolgen die dit heeft. Ook werkgevers laten zich door financiële overwegingen leiden als het gaat om de vraag of ze meer ouderen in dienst willen houden of nemen. Die bereidheid is groter als ze daarvoor premieverlaging of loonkostensubsidie krijgen.

Dat blijkt uit een zogenaamde 'nulmeting' die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten verrichten naar de houding en het gedrag van de beroepsbevolking en de werkgevers tegenover de arbeidsdeelname van ouderen. De metingen zullen worden herhaald in 2006 en in 2007.

Zowel werkgevers als werknemers vinden dat oudere werknemers loyaler, nauwkeuriger, betrouwbaarder, sociaal vaardiger en beter in het overdragen van kennis zijn. Maar ze zijn het er ook over eens dat ouderen minder productief, duurder en minder bereid of in staat zijn opleidingen te volgen en mee te gaan in veranderingen.

Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte de resultaten van de nulmeting bekend op een congres van de Werkgeversvereniging AWVN. Hij verbond aan de onderzoeksreultaten de conclusie dat werkgevers, werknemers en overheid moeten werken aan een cultuuromslag. "Werkgevers en werknemers zullen afspraken moeten maken over leeftijdsbewust personeelsbeleid. En er zal voor moeten worden gezorgd dat ook oudere werknemers worden geschoold," aldus Van Hoof.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.