Home

Belangstelling van baas verlengt ziekteverzuim.

 

Werkgevers hoeven geen tijd meer te verdoen aan telefoontjes met zieke werknemers. Hoe minder belangstelling zieken van hun chef ervaren, hoe sneller ze weer op het werk verschijnen.

Werknemers die veel steun van hun leidinggevenden ervaren, hervatten minder snel hun werk. Steun van rechtstreekse collega's zorgt wel voor een snellere terugkeer. Dit blijkt uit het proefschrift 'Return to work in the first year of sickness absence: an evaluation of the Gatekeeper Improvement Act' van promovendus Maaike Post.
Post onderzocht de werkhervatting door werknemers die onder de Wet verbetering poortwachter vallen. Voor haar onderzoek volgde zij bijna duizend werknemers tot tien maanden na hun ziektemelding.

Factoren
Ze concludeert dat zowel factoren die met het werk te maken hebben als het type klacht van een werknemer, bepalen wanneer een langdurig zieke werknemer zijn werk weer hervat.
Werknemers met klachten aan houding- en bewegingsapparaat gaan relatief het snelste weer aan het werk. Zij die psychische klachten hebben, hebben de meeste tijd nodig voor hervatting van hun werk.

Reïntegratie
Reïntegratie kan plaatsvinden via een vooropgesteld tijdschema of op basis van het verloop van klachten. Uit het onderzoek blijkt dat deze laatste vorm het meest wordt toegepast. Dit ondanks dat al eerder is aangetoond dat het tijdschema er juist voor zorgt dat werknemers sneller weer aan het werk gaan.
Verder blijkt uit het onderzoek dat de termijnen die in de Wet verbetering poortwachter zijn opgenomen voor de verschillende acties in het reïntegratieproces, in veel gevallen niet worden gehaald.

 

Bron: Zibb.nl

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.