Home

Over Regicon

Regicon is een breed georiënteerde dienstverlener en ontstaan uit de wens MKB-ondernemers te helpen op weg naar succes. Daarnaast is het delen van kennis en ervaring een belangrijke drijfveer, zeker gezien de aanwezige combinatie van de verschillende onderdelen daarvan.

Referenties van enkele opdrachtgevers kunt u lezen door op deze link te klikken.

Regicon is verschillende samenwerkingen aangegaan met andere partijen en kan daardoor altijd uit allerlei extra kennisbronnen putten indien dat nodig mocht blijken te zijn. Denk daarbij bijvorrbeeld aan advocaten en notarissen. Een aantal andere samenwerkingen zullen de klanten extra voordelen op kunnen leveren, zoals bijvoorbeeld zeer scherpe wagenpark-leasetarieven.

De mens achter Regicon

De oprichter van Regicon is Remco Foppen. Tijdens zijn werkervaring in het MKB is hem opgevallen, dat relatief veel ondernemers commercieel sterk zijn en goede ideeën hebben, maar te weinig tijd of soms geen zin hebben om de controle over hun organisatie uit te werken. Om deze ondernemers hierin bij te staan en te adviseren is Regicon opgericht.

Remco Foppen

 

 

 

 

Gedurende een periode van vijftien jaar zijn in deeltijd door hem achtereenvolgens de diploma's gehaald van de volgende opleidingen; MEAO-Commercieel, HEAO-Bedrijfseconomie, Post-HBO Controlling en Post-doctoraal Controlling. De combinatie werken en leren bevordert een pragmatische en praktische benadering, niet alle theoretische modellen zijn namelijk zonder meer toepasbaar in verschillende organisaties. De eindscriptie van de Post-doctorale Controlleropleiding met als inhoud 'Communicatieproblemen en hoe daar mee om te gaan' is te vinden onder de downloadsectie, via de volgende link eindscriptie R. Foppen.

In de alinea's Ervaring en Kennis worden de werkervaring en opgedane kennis verder toegelicht.

Terug naar boven.

Ervaring

De ervaring die in de loop der jaren is opgedaan strekt zich uit over logistieke organisaties, nationale en internationale groothandelorganisaties, nationale en internationale productie-organisaties, commerciële dienstverlenende organisaties, de accountancy en ambtelijke organisaties. De commerciële dienstverlenende organisaties bevonden zich op markten zoals uitzenden en detachering, verkoop van bouwgerelateerde apparatuur, onderhoud aan zware machines en rollend materieel en het op projectbasis werken in de afbouwsector.

Gedurende deze werkervaringen is kennis opgedaan van werkvloer tot en met directie en van lopende band tot en met het uitwerken van de strategie. Het voordeel hiervan is dat zowel de taal van de werkvloer, als de taal van het management en bijvoorbeeld financiers begrepen wordt. Daarnaast is het beschikken over ervaring en inzicht in operationele processen van belang voor het opstellen van plannen op een hoger niveau in een organisatie.

Terug naar boven.

Kennis

De opgedane kennis vanuit de werkervaring betreft alle aspecten van de financiële kant van een organisatie en datzelfde geldt voor personeelszaken. Daarnaast zijn specifiek nog te noemen; fiscale zaken, automatisering, inkoop, contacten met externe partijen, het voeren van overleg en het uitwerken van zowel reorganisaties als overnames. Het ondersteunen van management is de rode lijn die de hiervoor besproken activiteiten onderling met elkaar verbindt.

Middels opleiding is de nodige kennis vergaard op het gebied van onder andere commercie, financiën, strategie, logistiek en management. Hiernaast zijn nog tal van andere gebieden te noemen, echter zijn de grote lijnen inmiddels aangegeven.

Mocht u over één of meerdere aspecten vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken per e-mail of via de link Contact.

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.