Home

Wie is dit?

Geboren te Amsterdam op 23 september 1966 blijkt na een aangename jeugd de middelbare school niet te passen bij de ontdekkingsreis die puberteit heet. 4 HAVO wordt na anderhalf jaar dan ook terzijde geschoven.

Periode 1984 - 1989
Met louter en alleen een MAVO-diploma op zak wordt de dienstplicht vervuld als sergeant en wordt daarna de horeca bij toeval voor enkele jaren het werkgebied. De contouren van het willen nastreven van enige vorm van carrière worden in de horecaperiode langzaamaan zichtbaar. Na het aangaan van een persoonlijke relatie blijkt dit echter niet prettig te matchen met een partner die een 'normale' baan heeft.

Periode 1989 - 1992
Zodoende wordt de horeca weloverwogen verlaten en wordt gestart met de combinatie MEAO-CE in de avonduren en werken overdag. Het werken betreft dan veelal uitvoerende logistieke en productiewerkzaamheden, waardoor de motivatie tot verder studeren tot grote hoogte toeneemt.

Periode 1992 - 1995
Na het behalen van het diploma MEAO-CE wordt direct gestart met de HEAO-BE en volgt de eerste kantoorbaan. Deze is ontstaan vanuit een mailing naar 200 bedrijven in de regio Zwolle en leverde welgeteld 1 positieve reactie op, de noodzaak om verder te studeren blijkt dus niet ongegrond. De kantoorbaan was bij het toenmalige GAK te Zwolle en duurde ongeveer 2,5 jaar. De Ziektewet werd opgeheven en de straat kwam in beeld. Echter werd door familie een stageperiode geregeld welke toch nodig was voor het verkrijgen van het HEAO-diploma. Deze stage werd verricht op een accountantskantoor en was een leerzame periode.

Gedurende deze periode werd de eerste stap gezet naar gezinsvorming, het huwelijk tussen Miranda Kamphuis en Remco Foppen op een idioot hete maar wonderschone dag.

Periode 1995 - 1996
Na deze stageperiode volgde vrij vlot een baan als controller bij een rubberfabriek waar de carrière echt begon. De administratieve zaken werden in rap tempo georganiseerd, waarna kon worden overgegaan op het echte werk, namelijk de controlling. De logistieke stromen werden onderzocht en beoordeeld en diverse analyses volgden. Ook een stroom van voorstellen werd het management voorgelegd, denk bijvoorbeeld aan Just-In-Time-management, cost-analyses, fysieke beveiliging, productie-optimalisatie en tal van andere voorstellen. De kern achter al deze voorstellen betrof kostenreductie, goederenstromenoptimalisatie, cashmanagement en inkoopbeleid. Daarnaast was er tevens sprake van investeringsanalyses, voorraadbeheersing, kwaliteitsmanagement en automatisering. Vanwege het voltooien van werkzaamheden en een gebrek aan doorgroeimogelijkheden werd na enige tijd een volgende baan aanvaard. Gedurende deze baan is de opleiding HEAO-BE met succes afgerond, waarbij als specialisatie was gekozen voor het vak logistiek management.

Tijdens deze jaren zijn we verhuisd van een prachtig appartement in de binnenstad van Zwolle naar een nieuwbouwwijk in Staphorst.

Periode 1996 - 1998
Deze nieuwe betrekking ontstond bij een snelgroeiende internationale kledinggroothandel. Aldaar richtte de eigenaar zich op de activiteiten inkoop en verkoop en werd aan mij de gehele interne organisatie overgelaten. Na het doorvoeren van een aantal verbeteringen en verfijningen was hier de uitdaging weg en namen beide partijen in goede harmonie afscheid van elkaar.

Gedurende deze periode werd de tweede stap gezet naar een echt gezin, onze eerste dochter Romy werd namelijk geboren.

Periode 1998 - 2004
Daarna volgde een roerige periode bij een organisatie in beweging. Aangenomen als groepsadministrateur bij een bedrijvengroepje dat activiteiten ontplooide op het gebied van detachering en materieelverhuur en -verkoop, werd al snel groei van de onderneming ingezet. Binnen een tijdsbestek van 2,5 jaar tijd waren er 6 detacheringsvestigingen, 2 schildersbedrijven, een bedrijf voor onderhoud aan rollend materieel en een uitgebreid bedrijf op het gebied van materieelverhuur en -verkoop. Dit alles gecomplementeerd met tussenholdings en een topholding met daarin zo'n 10 staffunctionarissen. Wegens gebrek aan commercieel succes en het nalaten overeenkomstig te handelen door het management werd er door de eigenaar fors gereorganiseerd en resulteerde een staf van 4 personen. Tijdens deze jaren is de opleiding Post-HBO controlling met succes gevolgd.

De reorganisatie werd grootschalig ingezet waarbij geen vestiging of personeelslid werd gespaard. Doel was kostensanering en een samenstelling van gezonde werkmaatschappijen. Grotendeels is dat gelukt en was het reorganisatiejaar zoals verwacht en het daarop volgende jaar zelfs beter dan verwacht. Het jaar daarna zou een succesjaar moeten worden en dat werd het om exact dezelfde redenen als bij de voorgaande crisis niet. Ook nu was het derde jaar ronduit slecht en werden verschillende scenario's gevraagd voor een volgende reorganisatieronde. De uitkomst was dat de controller - ikzelf - mocht vertrekken vanwege de hoogte van de loonkosten. Tijdens deze periode was aangevangen met de opleiding Postdoctoraal controlling.

De conclusie van deze werkervaring is dat een controller nog zo duidelijk kan aantonen dat het slecht gaat met de resultaten, liquiditeiten en de vooruitzichten van de onderneming, maar dat het management dan wel dienovereenkomstig zal moeten optreden. Waarnemen is goed, daarnaar handelen is beter. Tevens is geleerd dat het in no-time voorbij kan zijn met een onderneming. Snel en juist handelen op basis van relevante en tijdige informatie is derhalve een must.

Ook tijdens een dergelijke periode wordt aan de gezinsvorming niet voorbij gegaan, onze tweede dochter Sophie kwam ter wereld. Daarnaast zij we verhuisd van Staphorst naar Steenwijk.

Periode 2004 - 2005
Gedurende de periode na het vertrek is de opleiding Postdoctoraal controlling afgerond en zijn de voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een eigen bedrijf.

Dat bedrijf is Regicon geworden en heeft als doel ondernemers te helpen grip op de zaak te krijgen en te houden. Met name de laatste werkervaring heeft bijgedragen aan de visie dat het MKB en ondernemers in het bijzonder zich vaak niet bewust zijn van bestaande risico's en daar dan ook niet naar handelen. Ondersteuning van management van het MKB is daarom een bittere noodzaak.

Maar ook het tijdig kunnen beschikken over kerncijfers als resultaten, marges, kostenontwikkeling, liquiditeiten en standen van debiteuren en crediteuren wordt te vaak op z'n beloop gelaten. Wie heeft er nu een auto zonder dashboard? Waarschijnlijk niemand, maar waarom hebben dan zovelen geen dashboard in hun eigen levenswerk?

Dat is de missie van Regicon; ondernemers in laten zien dat een compact en compleet dashboard op wekelijkse basis aanwezig moet zijn. Aan de hand daarvan zijn zij dan in staat hun onderneming te besturen op een juiste wijze op grond van deugdelijke informatie. En niet zoals nu zo vaak het geval is op basis van veel te late informatie verstrekt door accountants. Niet dat het de accoutants te verwijten valt, het is hun vakgebied nu eenmaal niet.

De diensten die Regicon dan ook aanbiedt zijn voornamelijk gericht op parttime controlling, managementondersteuning en crisismanagement. De kennis van andere vakgebieden is een verrijking en aanvulling waardoor het dienstenpalet volledig wordt.

De andere bezigheden en hobbies

Hobbies zijn er in passieve en actieve zin. Om met de laatste categorie te beginnen zijn er de verschillende soorten sport; squash, voetbal, flipperen, klaverjassen en schaken. Daarnaast is koken, sleutelen aan de eigen flipperkast, uit eten gaan of naar de bioscoop, een goed boek lezen en emmeren met de computer eveneens een aangenaam tijdverdrijf. Het bijhouden van kennis voor het werk behoort eveneens tot de hobbysfeer, evenals het bijwerken en upgraden van de zelfgemaakte website.

In passieve zin wordt er graag geluisterd naar verschillende vormen van muziek. Het kijken naar sport door anderen, zoals voetbal, formule 1, darten of ijshockey. Het zien van een goede film behoort tevens tot de goede momenten, denk hierbij bijvoorbeeld aan Lord of the Rings.

Al met al biedt het leven meer dan genoeg kansen en ruimte om er een zinvolle en aangename invulling aan te geven en ervan te kunnen genieten met anderen.

 

Mocht u over één of meerdere aspecten vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken per e-mail of via de link Contact.

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.