Home

Parttime controlling nader verklaard

Vooraf dient opgemerkt te worden dat de onderstaande opsomming van uit te voeren werkzaamheden een voorbeeld is. Het zal per situatie verschillen hoeveel tijd besteed dient te worden, dat geldt zowel voor de eenmalige bedrijfsscan als het traject van parttime controlling.

Laat u niet afschrikken door de mogelijke kosten, maar maak een vrijblijvende afspraak waarin de mogelijkheden besproken worden. Waarschijnlijk zult ook u tot de conclusie komen dat de kosten alleszins meevallen. Nog afgezien van het feit dat er een grote kans is dat u meer terugverdient door de inzet van Regicon dan dat de kosten van Regicon zullen bedragen.

 

Parttime controlling bestaat uit de volgende elementen;

De gedachte achter parttime controlling is dat gedurende de bedrijfsscan de grootste struikelblokken worden opgeruimd en naar een gezonde situatie wordt toegewerkt. Daarna volgt de periode van fulltime en maximale beheersing door de periodieke werkzaamheden.

De bedoeling is het management en de betrokken medewerkers na verloop van tijd de parttime controlling zoveel als mogelijk te laten overnemen, zodat de periodiciteit en de kosten kunnen worden teruggebracht tot een wenselijk niveau.

De kosten van dit traject vallen over het algemeen ruimschoots mee, omdat de mate van beheersing in de eerste plaats toeneemt en er vaak aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd.

In combinatie met de administratieve diensten van Regicon, beschikt u over een concurrerend dienstenpakket, dat uitblinkt in degelijkheid en veelzijdigheid.

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.