Home

Directeur-grootaandeelhouder en belastingen

Indien u directeur-grootaandeelhouder (verder DGA) bent van een BV of NV, dan heeft u te maken met een aantal specifieke regels van de belastingdienst. Hieronder worden deze in beperkte mate verder uitgewerkt voor de meest gangbare situaties.

Voor een aantal onderwerpen wordt u tevens verwezen naar de pagina inkomstenbelasting-ondernemer.

Gebruikelijk loonregeling
De DGA dient vanuit de eigen rechtspersoon op jaarbasis een loon te ontvangen van minimaal € 39.000,-. Indien er sprake is van bijzondere situaties kan daarvan worden afgeweken, echter zal de belastingdienst eerder geneigd zijn dit loon naar boven bij te stellen.

VAR
Indien u werkzaamheden verricht voor anderen, dient u te voorkomen dat de belastingdienst of het UWV u kan aanmerken als werknemer bij de betreffende opdrachtgever. Dit kunt u doen door de zogenaamde Verklaring Arbeidsrelatie aan te vragen bij de belastingdienst. Indien u deze volledig ingevuld retourneert naar de belastingdienst en de verklaring onrvangt, dan dient u daarvan een kopie te verstrekken aan uw opdrachtgever inclusief een kopie van uw legitimatiebewijs. Zie voor de VAR verder de downloadsecties aanvraag VAR en folder VAR (openen beide in apart scherm).

Omzetbelasting
Indien een DGA meer dan 50% van de aandelen bezit van een BV, wordt de DGA aangemerkt als ondernemer voor de BTW.

Er zijn nu drie mogelijkheden;

Terug naar boven.

Pensioen
Er zijn feitelijk drie mogelijkheden, via een verzekeraar, in BV in eigen beheer of via zogenaamde pensioen-BV. Voor alle drie zijn er voor- en nadelen te bedenken, echter advies is op deze site niet te geven, iedere situatie is daarvoor te verschillend van andere.

Terug naar boven.

Spaarloonregeling
Deze kan alleen voor de DGA worden afgesloten indien er ook andere werknemers in diezelfde BV werkzaam zijn die geen directe familie zijn.

Terug naar boven.

Arbeidsongeschiktheid
Aangezien de DGA niets te maken heeft met de werknemersverzekeringen, zal hij het arbeidsongeschiktheidsrisico zelf dienen te verzekeren. Aangezien de DGA werknemer is zal de BV hem of haar gedurende 2 jaar het loon moeten doorbetalen.

Voor de periode na die 2 jaar zal er tevens sprake moeten zijn van inkomsten, dat zal eveneens verzekerd dienen te worden. In aansluiting daarop dient overwogen te worden eventuele pensioenverzekeringen eveneens te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Terug naar boven.

Overige zaken
Verder niet uit te werken onderwerpen gezien de complexiteit en omvang daarvan zijn;

Over deze onderwerpen kunnen Regicon, fiscalisten en de belastingdienst u meer vertellen.

Terug naar boven.

Ter beschikkingstellingsregeling
In de Wet IB 2001 is een speciale regeling opgenomen die moet voorkomen dat ondernemers misbruik maken van het nieuwe boxenstelsel. Deze regeling staat bekend als de terbeschikkingstellingsregeling. Deze regeling wordt aan de hand van een voorbeeld geïllustreerd. Stel dat een directeur-grootaandeelhouder het bedrijfspand in privé heeft en verhuurt aan zijn onderneming. Zonder de terbeschikkingstellingsregeling wordt het bedrijfspand belast in box 3. Dat wil zeggen, er wordt 30% inkomstenbelasting geheven over een forfaitair rendement van 4% van de waarde van het pand. De terbeschikkingstellingsregeling bewerkstelligt dat de huuropbrengsten uit het pand worden belast in box 1 tegen het progressieve tarief. Daarnaast worden eventuele waardemutaties van het pand in de heffing betrokken. De terbeschikkingstellingsregeling kent een veel ruimere toepassing dan alleen de situatie uit het voorbeeld. De terbeschikkingstellingsregeling kan derhalve voor vele ondernemers een addertje onder het gras vormen.

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

 

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.