Home

Soort eigen organisatie en inkoopgevolgen

Afhankelijk van uw eigen soort organisatie heeft u in meer of mindere mate van doen met het inkopen van goederen en / of diensten. Een accountantskantoor dat toch hoofdzakelijk diensten levert aan klanten, heeft toch het nodige van doen met het inkopen van goederen en diensten. Een complexe productie-organisatie daarentegen kan niet zonder een goed uitgebalanceerde afdeling inkoop.

Onderverdelingen
Een eerste onderverdeling valt te maken op basis van hetgeen de eigen organisatie uiteindelijk levert, goederen, diensten of een combinatie van beiden.

Een tweede onderverdeling valt te maken op basis van het soort eigen organisatie, namelijk op hoofdlijnen een groothandel, een massaproductie-organisatie, een dienstverlener of een stukproductie-organisatie.

De groothandel koopt in en verkoopt die inkopen vervolgens weer door zonder noemenswaardige handelingen aan de producten in kwestie. Een dienstverlener zal voornamelijk inkopen doen die het primaire proces dienen te ondersteunen. Een massaproductie-organisatie dient daarnaast zowel grond-als hulpstoffen in te kopen en meerdere ondersteunende goederen en diensten. Een stukproductie-organisatie zal eveneens grond- en hulpstoffen inkopen, echter gericht op een enkel product of project.

Conclusie
Alle organisaties hebben van doen met het inkopen van goederen en diensten, echter neemt dat toe naarmate organisaties zelf handelen in producten en producten produceren. De complexiteit van het inkoopproces neemt steeds meer toe, waardoor de beheersing ervan steeds belangrijker wordt.

Zie voor een nadere uitwerking van het organiseren van de inkoopactiviteiten de downloadsectie (opent in apart scherm).

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

 

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.