Home

Soorten goederen en diensten

Voor verschillende soorten goederen en diensten heeft u te maken met specifieke voorwaarden en bijzonderheden. Enkel overwegingen daarbij zijn hieronder opgenomen.

opslag in magazijn

 

 

 

 

Diensten
Diensten vindt u op operationeel niveau, maar ook op managementniveau.

Denk bij operationeel niveau bijvoorbeeld aan schoonmaakdiensten, uitzendbureau's en technisch onderhoud aan machines. Aspecten als prijs en kwaliteit zijn hier de meest voorname, maar leverbetrouwbaarheid is tevens van belang.

Ondersteunende diensten zoals accountants, notarissen, fiscalisten en juristen worden eerder beoordeeld op kwaliteit en prijs, onduidelijk is soms hoe een dergelijke beoordeling plaats vindt.

Goederen
Massagoederen met een lage prijs worden beoordeeld op prijs en in mindere mate op kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Naarmate goederen duurder worden, zijn aspecten als kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, garantie en onderhoud steeds belangrijker.

Datzelfde geldt ook voor aspecten als continuïteit van de leverancier, denk hierbij aan een failliete autofabrikant terwijl u daar net een nieuwe auto van heeft aangeschaft (hoe zit dat met garantie?).

Uiteindelijk zijn producten zoals huizen en ook vliegtuigen voorbeelden van producten waar alle eisen op van toepassing zijn, maar waarbij kwaliteit, garantie, onderhoud en leverbetrouwbaarheid met kop en schouders boven de rest uitsteken.

Terug naar boven.

Conclusie
Uiteraard is het van belang wat u precies afneemt van wie, maar de kenmerken van goederen bepalen het belang van de hiervoor genoemde aspecten. Is het een eenmalige of continue aanschaf van goederen? Zijn het gebruiks- of verbruiksgoederen? Is de prijs hoog of laag? Zijn de goederen onderhoudsgevoelig of juist helemaal niet? Kunt u de kwaliteit wel meten? Is er wel sprake van een transparante markt alwaar u prijzen echt kunt vergelijken? Zijn er wel meerdere leveranciers?

Al dit soort vragen en overwegingen dient u mee te nemen in de keuze voor bepaalde goederen en diensten en de leveranciers daarvan.

Terug naar boven.

Zie de downloadsectie voor diverse informatiebronnen.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

 

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.