Home

Leveranciersoverwegingen

Inkoop van goederen geschiedt bij leveranciers, maar welke leverancier wordt om welke reden verkozen boven een andere? Daarvoor zijn redenen aan te voeren als vertrouwen en een goed gevoel, maar harde feiten zijn vaak minstens zo prettig om de koers op te bepalen.

Selectiecriteria
Vele leveranciers bieden goederen en diensten aan in verschillende vormen, maar u dient in eerste instantie voor uzelf te bepalen wat u van die goederen en diensten verwacht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het kwaliteitsniveau en het prijsniveau.

Daarnaast dient u tevens te bepalen hoeveel belang u hecht aan aspecten als continuïteit van een leverancier en de leveringsbetrouwbaarheid. Maar ook zaken als flexibiliteit, garantievoorwaarden, betalingsvoorwaarden en onderhoudsaspecten spelen een rol.

U doet er goed aan alvorens een keuze te maken voor een leverancier, deze zaken in een matrix uit te werken en daar scores aan toe te kennen. Daardoor maakt u een weloverwogen keuze voor een leverancier, die u op grond van harde feiten heeft geselecteerd.

Zie bijvoorbeeld een leverancierselectieschema van Canon:

Selectieschema leveranciers van Canon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven.

Leveranciersbeoordeling
Gedurende de tijd dat u zaken doet met leveranciers, dient u deze te beoordelen op verschillende aspecten gedurende een order. Zaken die u zou kunnen vastleggen zijn daarbij, levering op de afgsproken leverdatum en tijdstip, levering conform bestelde kwaliteit, levering conform bestelde prijzen en levering conform eventueel andere voorwaarden.

Al deze zaken dient u bij te houden en daarop een voorkeurslijst van leveranciers te baseren. Dit uiteraard naast andere reeds besproken aspecten als de mix prijs-kwaliteit.

U doet er goed aan uw leveranciers te laten weten waar het bij hen volgens u aan schort.

Meerdere leveranciers
Een enkele leverancier voor een bepaald product of productsoort is eigenlijk vragen om problemen. Zorg dat u alternatieven heeft, teneinde een te grote afhankelijkheid van bepaalde leveranciers te voorkomen.

Daarmee zorgt u tevens voor een verbeterde continuïteit van uw eigen organisatie.

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

 

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.