Home

Nieuwscategorie Personeelszaken

Deze nieuwscategorie is op volgorde van datum opgebouwd, waarbij het laatste nieuws bovenaan is vermeld.

19-10-2007: Krapte arbeidsmarkt groter gevaar dan bankencrisis.
11-10-2007: Afspraken over veilig werk en terugdringen verzuim leveren resultaat op.
05-10-2007: Minder lasten voor werkgevers door vereenvoudiging premieheffing werknemersverzekeringen.
27-09-2007: Ziekteverzuim in kwart eeuw ruim gehalveerd.
18-09-2007: Tot helft minimumloon vergoed bij aanname werkloze.
29-08-2007: Positief kritiek geven.
24-08-2007: Werknemers vinden stelen van de baas gewoon.
16-02-2007: Meer herbeoordeelde WAO'ers weer aan het werk.
14-02-2007: Aardige manager niet altijd de beste.
09-02-2007: MKB laat berg WGA-premie liggen.
18-01-2007: Onderzoek naar 'weeffout' Arbowet.
16-01-2007: Personeel paaien met auto is passé.
06-12-2006: Eerste Kamer stemt in met nieuwe pensioenwet.
29-11-2006: Eerste Kamer akkoord met nieuwe Arbowet.
28-11-2006: Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging arbeidstijdenwet.
22-11-2006: Werkgevers betalen vanaf nu voor meeroken.
24-11-2006: Grenzen niet open voor werknemers Bulgarije en Roemenië.
24-11-2006: Werkgevers kunnen oude WAO-lasten niet meer voor eigen rekening gaan nemen.
08-11-2006: Managementjargon komt personeel neus uit.
30-10-2006: Privé webmail van personeel is gevaar voor de zaak.
27-10-2006: Premies sociale verzekeringen voor 2007 vastgesteld.
25-10-2006: Kamer spaart kleine ondernemer bij ziekte werknemer.
24-10-2006: Software bekort sollicitatieprocedure.
09-10-2006: Tevreden werknemers zijn niet creatief.
05-10-2006: Illegale uitzendkrachten kosten meer dan miljard.
04-10-2006: Werkgever verlost van WAO-boete.
04-10-2006: Werknemer met klacht over intimidatie krijgt sterkere positie.
25-09-2006: Veel klachten over arbodiensten.
25-09-2006: Hardere arbeidsverhoudingen voor zieke werknemer.
18-09-2006: Werkgevers: hoger loon geen automatisme.
18-09-2006: Sollicitanten ontevreden over werkgevers.
15-09-2006: Meer sectoren open voor werknemers nieuwe EU-lidstaten.
12-09-2006: Werkgevers vinden steeds moeilijker personeel.
11-09-2006: Werkgevers en werknemers overleggen over arbobeleid op de werkvloer.
31-08-2006: WGA-premie in 2007 naar verwachting ongeveer 0,7%.
29-08-2006: Kortere WW jaagt ondernemer op kosten.
25-08-2006: Werkgevers krijgen boete bij ontduiking wettelijk minimumloon.
22-08-2006: Eigen verantwoordelijkheid bij invullen arbobeleid werpt vruchten af.
20-08-2006: Werkgevers onderschatten vergrijzing.
09-08-2006: Verzekeraars lonken naar private WW.
08-08-2006: Discrimineren rokende sollicitant toch verboden.
07-07-2006: Arbeidsinspectie controleert vakantiewerk en bijbaantjes.
07-07-2006: Vertrekkend personeel kost bakken met geld.
05-07-2006: Veel diefstal bij bedrijven door eigen personeel.
03-07-2006: 'UWV': Premies drastisch omlaag.
27-06-2006: Eerste kamer stemt in met wijziging WW-wet.
27-06-2006: Financieel voordeel ouders door verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang.
16-06-2006: Werkgevers wapenen CAO's tegen goedkope Polen.
16-06-2006: Minimumloon per 1 juli omhoog.
13-06-2006: Arbobalans 2005: kwart verzuim door arbeidsomstandigheden.
01-06-2006: Ziekteverzuim daalt snelst in sectoren met Arbo-convenant.
31-05-2006: Vijf sectoren versneld open voor werknemers nieuwe EU-landen.
19-05-2006: Werknemers krijgen recht op informatie over topinkomens.
18-05-2006: Verkeersboete-uitspraak kost bedrijven tonnen.
09-05-2006: Werkgevers en werknemers krijgen meer vrijheid bij invullen arbobeleid.
02-05-2006: Inspectie pakt illegale arbeid schoonmaak aan.
25-04-2006: Stap voor stap naar vrij verkeer van werknemers.
21-04-2006: Minder regels in nieuwe arbeidstijdenwet.
21-04-2006: WW-premie volgend jaar omlaag.
12-04-2006: Werknemers werken harder na bedrijfsopleiding.
06-04-2006: Europees Hof verbiedt afkoop vakantiedagen.
04-04-2006: Kantoorpersoneel vaker ziek dan productiemedewerkers.
03-04-2006: Steeds meer bedrijven hebben een ondernemingsraad.
31-03-2006: SZW scherpt CAO-beleid aan.
21-03-2006: Beste werknemer is een pietje precies.
17-03-2006: Overheid pakt fraude in bouw aan.
17-03-2006: Werknemer vindt auto van de zaak niet belangrijk.
09-03-2006: Concurrentiebeding blijkt dure fout.
06-03-2006: Actieplan voor leerbanen bij MKB.
28-02-2006: Minder risico voor bedrijven die kansarme jongeren leer-werkplek aanbieden.
24-02-2006: Levensloopregeling loopt uit op een flop.
22-02-2006: 'Mentale röntgenfoto' voorspelt burn-out.
21-02-2006: Drie van de tien werkgevers vindt geen personeel.
09-02-2006: Stress en RSI kosten jaarlijks 6 miljard.
09-02-2006: Aanpak stress op werk levert gezondheidswinst en geld op.
09-02-2006: Van Hoof wil oudere werknemers zo lang mogelijk aan het werk houden.
03-02-2006: Eenvoudiger Arbeidstijdenwet: minder regels voor werktijden.
03-02-2006: Poolse schijnzelfstandigen verzieken arbeidsmarkt.
01-02-2006: Schouderklopje voorkomt depressie werknemer.
31-01-2006: Werkplekallergie oorzaak ziekteverzuim.
30-01-2006: Prestatieloon bevordert arbeidsproductiviteit.
28-01-2006: Kabinet werkt uit voorzorg aan verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang.
27-01-2006: Risico's werken met gevaarlijke stoffen verder verminderen.
26-01-2006: Minister De Geus vindt ongelijke beloning niet acceptabel.
26-01-2006: Goede manager vermijdt overwerkend personeel
24-01-2006: Opleiden personeel leidt tot meer winst.
19-01-2006: Zorgstelsel zorgt voor kostenstijging werkgevers.
18-01-2006: CWI wil werkgevers vaker helpen bij vervullen van vacatures.
18-01-2006: Aanvullende verzekeringen WIA niet nodig.
17-01-2006: Nederlandse ondernemingen mogen pensioen in andere EU-lidstaat onderbrengen.
16-01-2006: Wetsvoorstel WW gewijzigd om onevenredig ontslag ouderen te voorkomen.
13-01-2006: Werkgever mag minimum aan vrije dagen niet afkopen.
09-01-2006: Slechte managers zijn een nationaal probleem.
05-01-2006: Werkgevers tevreden met de Flexwet.
22-12-2005: Belangrijkste maatregelen per 1 januari 2006 op terrein SZW.
20-12-2005: No-risk polis ook bij minder dan 35 procent arbeidsongeschiktheid.
19-12-2005: Minimum(jeugd)loon per 1 januari 2006.
19-12-2005: Hogere WW-premie voor werkgevers bij veel kortlopende contracten.
16-12-2005: Werkgever moet jobhoppen aanmoedigen.
14-12-2005: Hoge Raad beperkt werkgeversaansprakelijkheid.
13-12-2005: Werknemers stelen pda's en laptops bij ontslag.
07-12-2005: 'Last in-first out' niet langer hoofdregel bij ontslag.
05-12-2005: Personeel verlummelt halve dag per week.
02-12-2005: Relatie met baas belangrijker dan loonbaanbeleid.
01-12-2005: Extra geld voor stage en scholing.
30-11-2005: CAO-afspraken ook voor in Nederland gedetacheerde werknemers.
29-11-2005: Vrouwelijke managers ambitieuzer dan mannen.
28-11-2005: Werkgevers laten senioren links liggen.
23-11-2005: Woensdag - personeels gezeurdag.
22-11-2005: Talmende werkgever mag werknemer niet ontslaan.
22-11-2005: LB - rentevoordeel personeelsleningen.
21-11-2005: Levensloopafspraken in ruim helft CAO's.
18-11-2005: Kabinet maakt maatwerk van arbeidsomstandigheden.
15-11-2005: Belangstelling van baas verlengt ziekteverzuim.
14-11-2005: Arbeidsinspectie - Werken met heftrucks gebeurt vaak onveilig.
09-11-2005: Drie op vier werknemers zoeken nieuwe baan.
08-11-2005: Vergrijzing geen dringend thema voor werkgevers.
08-11-2005: Voormalige WAO'ers twee keer zo vaak ziek.
08-11-2005: Eerste Kamer stemt in met WIA.
04-11-2005: Premies Sociale Verzekeringen voor 2006 vastgesteld.
02-11-2005: Chronisch zieken minder gewenst als collega.
02-11-2005: Weblogs vreten werktijd personeel.
01-11-2005: Mentaliteit starters op arbeidsmarkt deugt niet.
28-10-2005: Subsidiemogelijkheden Europees Sociaal Fonds volledig benut.
28-10-2005: Luie werknemers slecht voor hele bedrijf.
26-10-2005: Minister De Geus spreekt CAO-partijen aan over onderscheid naar leeftijd.
25-10-2005: Verschillend belonen voor hetzelfde werk mag.
18-10-2005: Verwarring over verplichte cursus preventiemedewerker.
17-10-2005: Noodzaak procedures voor veiligstellen uitkering verdwijnt in nieuwe WW.
13-10-2005: 36 Miljoen voor leerwerktrajecten.
12-10-2005: Meer pauzes leveren hogere productie op.
11-10-2005: Lage startsalarissen leiden tot snel vertrek.
11-10-2005: MKB'ers vrezen gevolgen nieuwe WAO.
10-10-2005: Zwakke managers kosten kapitalen.
09-10-2005: Dikke werknemers zijn vaker ziek.
05-10-2005: Werknemers creatief met smoezen om niet te werken.
07-10-2005: Extra geld voor kinderopvang gaat vooral naar ouders.
07-10-2005: Kabinet past regels voor aanwezigheidsdiensten aan.
07-10-2005: Kabinet verlengt overgangsbepaling voor nachtwerk.
06-10-2005: De Geus wijzigt WW om start eigen bedrijf eenvoudiger te maken.
06-10-2005: CWI: meer ruimte werkgevers bij ontslagtoets.
05-10-2005: Werknemer kent eigen arbeidsvoorwaarden niet.
05-10-2005: Met Levensloopwijzer snel inzicht in persoonlijke verlofmogelijkheden.
04-10-2005: Mes in arboregels.
04-10-2005: Toegang tot WW wordt aangescherpt.
30-09-2005: Deel kleine bedrijven schrapt bedrijfsarts.
29-09-2005: De Geus trekt wetsvoorstel Wet medezeggenschap werknemers in.
22-09-2005: Nieuwe subsidieregeling voor scholing jonggehandicapten.
19-09-2005: Sparen voor verlof wordt populairder dan spaarloon.
19-09-2005: Werknemers vooral ziek op maandag.
16-09-2005: WW wordt brug tussen twee banen.
12-09-2005: Positie klager over (seksuele) intimidatie wordt versterkt.
09-09-2005: Overgangsrecht voor aanpassing pensioenregelingen aan nieuwe regels.
08-09-2005: Seizoenswerkers kunnen de WW weer in.
01-09-2005: 1 Op de 5 verkopers dikt cv aan.
01-09-2005: Boete voor gouden handdruk als VUT-premie.

31-08-2005: Werkgevers verdeeld over nieuwe ontslagregels.
24-08-2005: Arbeidsinspectie ontdekt meer illegale arbeid.

23-08-2005: Fraude in fruitteelt wordt hard aangepakt.
19-08-2005: SER-voorstel WW-premies heeft negatieve koopkrachteffecten.
16-08-2005: Het kabinet gaat regels voor aanwezigheidsdiensten aanpassen.
04-08-2005: Fraude in glastuinbouw wordt hard aangepakt.

20-07-2005: Arbeidsinspectie neemt vakantiewerk en bijbaanjes onder de loep.

13-07-2005: Kans op ongelukken in chemische industrie vooral groot tijdens onderhoud.

08-07-2005: Pensioenfondsen moeten zich beperken tot kerntaken.

08-07-2005: Kabinet kiest voor minder arboregels.

07-07-2005: Meer ruimte voor scholing bij reïntegratie WW, WAO en Wajong.

06-07-2005: Arbeidsinspectie controleert veiligheid werknemers in zwembaden.
05-07-2005: Vanaf 1 juli kunnen met ontslag bedreigde werknemers vroegtijdig hulp krijgen bij.....
05-07-2005: Witte werksterregeling blijft voorlopig van kracht.
05-07-2005: Boete voor uitzendbureau wegens 30 illegaal werkende Polen.
01-07-2005: WW als springplank naar eigen bedrijf.
01-07-2005: Tweede Kamer stemt in met Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.