U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    5 December 2005 / Jaargang 1 - nummer 18

Deze week in de Nieuwsbrief:

- Fiscus versoepelt regels loon in natura
- Sociaal netwerk bepaalt groei onderneming
- Relatie met baas belangrijker dan loopbaanbeleid
- Vrouwelijke managers ambitieuzer dan mannen
- Werkgevers laten senioren links liggen
- Extra geld voor stageplaatsen en scholing
- CAO-afspraken ook voor buitenlandse werknemers
- Regiconsult - deel 3 - Bent u klaar voor 2006?
- Links - volg deze link

Fiscus versoepelt regels loon in natura

Staatssecretaris Wijn (Financiën) wil de betaling van loon in natura, zoals geschenken en vergoedingen voor telefonie, herzien. Dit levert werkgevers een besparing op van 41 miljoen euro.

Werknemers gaan daardoor per saldo 41 miljoen euro minder loonbelasting betalen, werkgevers 28 miljoen.
Wat Wijn betreft, mogen werkgevers wat ruimhartiger zijn met geschenken. Nu gaat het om 35 euro bij de feestdagen, maar dat wordt verdubbeld en de geschenken mogen het hele jaar door gegeven worden. Thuiswerkers kunnen in de toekomst kosten aan telefoon en internet belastingvrij vergoed krijgen.

Lees het gehele artikel.

Sociaal netwerk bepaalt groei onderneming

Niet het beste idee, maar de kracht van het sociaal netwerk is bepalend voor de groei van een jonge onderneming. Dat concluderen twee onderzoekers van de Rotterdam School of Management.

Erik Stam en Wim Hulsink legden hun bevindingen vast in het boek 'Ondernemen in netwerken', waaraan ook docent Dick Manuel meeschreef. Verder zijn er adviezen in opgenomen van netwerkspecialisten uit de Benelux.

Lees het gehele artikel.

Relatie met baas belangrijker dan loopbaanbeleid

Werknemers die goed met hun baas kunnen opschieten, zullen niet snel ander werk zoeken. Het loopbaanbeleid van een bedrijf is minder belangrijk voor de werknemer dan de relaties die hij heeft met zijn leidinggevenden en collega's.

Dit constateert Mattijs Lambooij in zijn proefschrift 'Promoting cooperation'.

Lees het gehele artikel.

Vrouwelijke managers ambitieuzer dan mannen

Vrouwelijke leidinggevenden zijn net zo zelfverzekerd en zelfs ambitieuzer dan hun mannelijke collega's. De mannen geven aan dat zij hun privéleven belangrijker vinden dan hun baan.

Dat blijkt uit een leiderschapsonderzoek dat Intermediair samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hield onder 3200 managers.

Lees het gehele artikel.

Werkgevers laten senioren links liggen

Bedrijven doen te weinig om de productiviteit van oudere werknemers te verhogen. Dat concludeert onderzoeker Jaco Dagevos van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Dagevos zegt dat er bij oudere werknemers nog te veel een mentaliteit van 'we zingen het wel uit' bestaat. 'In een vergrijzende arbeidsmarkt is het zorgelijk dat ouderen zowel intern als extern nauwelijks mobiel zijn. Je moet ze blijven scholen en prikkelen nog eens van werkgever te wisselen, of intern in het bedrijf een andere functie te aanvaarden. Dat is de manier om hun productiviteit op peil te houden.'

Lees het gehele artikel.

Extra geld voor stageplaatsen en scholing

Het kabinet trekt volgend jaar 75 miljoen euro extra uit voor stageplaatsen en scholing. Daarvan gaat 35 miljoen euro naar stageplaatsen voor leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Aan scholing van werknemers besteedt het kabinet 40 miljoen. Voor het voorkomen van vroegtijdige schoolverlating in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) stelt het kabinet indien nodig volgend jaar 60 miljoen euro beschikbaar. Dit blijkt uit de brief die minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gestuurd aan de Tweede Kamer over de afspraken met de sociale partners tijdens de Werktop.

Lees het gehele artikel.

CAO-afspraken ook voor buitenlandse werknemers

Buitenlandse werkgevers moeten werknemers die ze tijdelijk in Nederland laten werken, gaan betalen volgens de CAO die algemeen verbindend verklaard is. Ook andere belangrijke arbeidsvoorwaarden zoals werk- en rusttijden, vakantiedagen en gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk moeten voldoen aan de algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen daarover. Door de algemeen verbindend verklaring wordt een CAO opgelegd aan de gehele betreffende bedrijfstak.

Lees het gehele artikel.

Regiconsult - deel 3 - Bent u klaar voor 2006?

Het kan allemaal niet langs u heen zijn gegaan;

- de nieuwe WW-regels voor 2006
- de WAO wordt de WIA in 2006
- bijtelling over de auto van de zaak hoort in 2006 bij het loon voor loonbelasting
- vanaf 2006 hebben we allemaal de basispolis zorgverzekering
- de loonaangifte 2006 voor loonbelasting en werknemersverzekeringen
- de verlaging van de vennootschapsbelasting (nu nog investeringen doen?)
- de gewijzigde pensioen- en vutwetgeving
- de nieuwe levensloopregeling, welke toch echt mogelijkheden biedt.

Velen laten al deze veranderingen gelaten over zich heen komen. Het zijn per slot van rekening de zoveelste wijzigingen en het zal zo'n vaart vast niet lopen. Met een dergelijke insteek komt u hoogstwaarschijnlijk nog voor een aantal onaangename verrassingen te staan. Want al deze regelingen zullen een ieder raken.

Inzake de verlaging van de vennootschapsbelasting doet u er verstandig aan te overwegen of u niet beter dit jaar een investering kunt doen, vanwege het nog hogere percentage. Dat is dan in uw voordeel en zeker indien u die plannen toch al had.

Voor wat betreft de wetgevng die uw personeel betreft krijgt u dé kans uzelf neer te zetten als uitermate personeelsvriendelijke werkgever. U kunt hen namelijk perfect voorlichten en voorzien van de beste regelingen door bijvoorbeeld collectieve contracten af te sluiten met de nodige kortingen. De levensloopregeling is alleen voor DGA's al een prettige bijkomstigheid, laat staan voor werknemers.

Ten aanzien van de loonaangifte 2006 dient u echter zeer zorgvuldig te zijn. Dit moet uzelf of uw accountant domweg goed voorbereid hebben, teneinde op de hoogte te zijn van de vele wijzigingen. Als u dit laat liggen tot in 2006, kunt u grote problemen verwachten, omdat de materie nogal specifiek is.

Indien u nog steeds een vut-regeling heeft, dient u er goed aan te doen u daarin te verdiepen, omdat de wetgeving ook hierin grondig is gewijzigd. U loopt een aanzienlijke kans op boetes en naheffingen waar u niet op staat te wachten.

Indien u deskundige hulp behoeft bij de aanpassingen of invoering van deze nieuwe wetgeving, kan Regicon u goed van dienst zijn. Neem daartoe contact op voor het maken van een vrijblijvende afspraak over de mogelijkheden.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2005 Regicon B.V.