U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    10 April 2006 / Jaargang 2 - nummer 12

Deze week in de Nieuwsbrief:

- Brinkhorst verdubbelt aantal innovatievouchers
- Europees Hof verbiedt afkoop vakantiedagen
- Steeds meer bedrijven hebben een ondernemingsraad
- SZW scherpt CAO-beleid aan
- Minder controles door chaos bij belastingdienst
- Zakelijkheid pensioen directeur-grootaandeelhouder
- Kantoorpersoneel vaker ziek dan productiemedewerkers
- Links - volg deze link

Brinkhorst verdubbelt aantal innovatievouchers

Minister Brinkhorst van Economische Zaken (EZ) gaat het aantal innovatievouchers voor 2006 verdubbelen naar 6000. Dit heeft hij aan de Tweede Kamer gemeld. Oorspronkelijk zouden er dit jaar 3000 vouchers op de markt komen.
Brinkhorst gaat in 2006 twee soorten innovatievouchers uitgeven. Zo kan ieder bedrijf uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) éénmalig een voucher van 2500 euro krijgen.

Lees het gehele artikel.

Europees Hof verbiedt afkoop vakantiedagen

Werkgevers mogen wettelijk verplichte vakantiedagen die aan het eind van het jaar overblijven, niet afkopen. Werknemers moeten die later alsnog opnemen.

Dat heeft het Europees Hof in Luxemburg donderdag bepaald.

Lees het gehele artikel.

Steeds meer bedrijven hebben een ondernemingsraad

Steeds meer bedrijven hebben een ondernemingsraad. Had in 2002 nog 71 procent van de ondernemingen met 50 of meer werknemers een ondernemingsraad ingesteld, in 2005 was dit toegenomen tot 76 procent. Grotere ondernemingen hebben vaker een ondernemingsraad ingesteld dan kleinere, maar kleinere ondernemingen halen hun achterstand in. Van de ondernemingen met 50 tot 100 werknemers nam het aandeel met een ondernemingsraad tussen 2002 en 2005 toe van 61 procent tot 69 procent. Dit blijkt uit een onderzoek naar de naleving van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het onderzoeksrapport naar het parlement gestuurd.

Lees het gehele artikel.

SZW scherpt CAO-beleid aan

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil per 1 juli 2006 de voorwaarden wijzigen waaronder bedrijven ontheffing kunnen krijgen van de CAO voor hun bedrijftak. Het gaat hierbij om zogeheten algemeen verbindend verklaarde CAO’s. Met deze wijziging wil de minister ervoor zorgen dat bedrijven de ontheffingsmogelijkheid niet langer kunnen gebruiken om te concurreren door inperking van arbeidsvoorwaarden.

Lees het gehele artikel.

Minder controles door chaos bij belastingdienst

Door een haperende automatisering doet de Belastingdienst te weinig onderzoek bij bedrijven en naar faillissementsfraude. Zelfs massaal overwerkende ambtenaren kunnen de klus niet klaren.

Dat schrijft het hoogste managementteam van de fiscus in een intern memo, meldt NRC Handelsblad. Volgens ambtenaren is staatssecretaris Joop Wijn (Financiën, CDA) te ambitieus. 'We leven in een Kafkaiaanse organisatie waar angst heerst', zo schrijft een medewerker in een ander stuk.
Een woordvoerder van de Belastingdienst zegt niets te weten van de problemen.

Lees het gehele artikel.

Zakelijkheid pensioen directeur-grootaandeelhouder

In dit besluit wordt ingegaan op de beoordeling van de zakelijkheid van de door een naamloze of besloten vennootschap (hierna: de werkgever) aan een directeur-grootaandeelhouder (hierna: digra) toegekende pensioenaanspraken en op de beoordeling van premiebetalingen aan met de digra of de werkgever gelieerde lichamen waar het pensioen door de werkgever is verzekerd. In onderdeel 2 is een goedkeuring opgenomen.

Lees het gehele artikel.

Kantoorpersoneel vaker ziek dan productiemedewerkers

Werknemers die veel denkwerk leveren zijn vaker ziek dan personeel dat fysieke arbeid levert. De vuistregel is: hoe meer werknemers met hun hoofd bezig zijn, des te hoger het verzuim.

Van degenen die veel of uitsluitend met hun hoofd werken, heeft 31 procent zich in de afgelopen drie maanden ziek gemeld. Van de mensen die vooral of alleen lichamelijk werk doen was dit 26 procent.
Dat blijkt uit het onderzoek dat uitzendconcern Randstad onder dat ruim 850 mensen liet uitvoeren.

Lees het gehele artikel.

Wilt u meer weten over het verhogen van uw winst en uw cashflow? Neem dan contact op met Regicon; E-mail.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.