U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    11 December 2006 / Jaargang 2 - nummer 44

Deze week in de Nieuwsbrief:

- Probeerversie Office 2007 online
- Bedrijven onderschatten kracht e-mailcontact
- Belasting op winst definitief omlaag
- Werkgevers betalen vanaf nu voor meeroken
- Vereenvoudiging arbeidstijdenwet definitief
- Nieuwe Arbowet definitief
- Nieuwe pensioenwet definitief
- Links - volg deze link

Probeerversie Office 2007 online

De eerste internationale probeerversie van Office 2007 staat online bij Microsoft. Als de software bevalt, kan deze via internet omgezet worden naar een volledige versie.

De probeerversie is beschikbaar in zes talen. Er zijn ook proefversies beschikbaar van aparte Office-onderdelen zoals Onenote, Groove, Publisher, Project, Accounting en Visio, zo meldt Webwereld vandaag.

Lees het gehele artikel.

Bedrijven onderschatten kracht e-mailcontact

Bedrijven onderschatten de kracht van e-mail voor klantcontact. Dat blijkt volgens MysteryShopperOnderzoek.nl uit een praktijkonderzoek bij honderd bedrijven.

Onderzoeksbureau MysteryShopperOnderzoek.nl probeerde honderd bedrijven per e-mail te benaderen met een gerichte vraag, om te kijken hoe snel ze hierop reageren.

Lees het gehele artikel.

Belasting op winst definitief omlaag

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Werken aan Winst aangenomen. Dat betekent dat per 1 januari 2007 de belastingen op winst omlaag gaan. Dit meldt het ministerie van Financiën.

In de vennootschapsbelasting, die in het algemeen door de wat grotere bedrijven wordt betaald, gaat het tarief extra omlaag van de oorspronkelijk geplande 29,1 procent naar 25,5 procent. Voor kleinere winsten gaan aparte tarieven gelden.

Lees het gehele artikel.

Werkgevers betalen vanaf nu voor meeroken

Werkgevers kunnen sinds kort opdraaien voor de schade als werknemers door meeroken op de werkplek gezondheidsklachten krijgen. Dat is het gevolg van een recente rechterlijke uitspraak.

Het schrijft over het arrest van het Gerechtshof in Arnhem in de zaak van een ex-werknemer van de Isala Klinieken in Zwolle.

Lees het gehele artikel.

Vereenvoudiging arbeidstijdenwet definitief

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de vereenvoudiging van de arbeidstijdenwet. Er gaan minder regels gelden voor het maximale aantal uren dat iemand mag werken en voor nachtarbeid. Aparte regels voor overwerk worden afgeschaft. Verder worden afspraken over pauzes een zaak van werkgevers en werknemers.

De wetswijziging is onderdeel van het kabinetsbeleid om het aantal regels terug te brengen. Door minder en eenvoudigere regels wordt de internationale concurrentiepositie van Nederland beter. Zeker voor industriële bedrijven, die vaak met ploegendiensten werken, zijn soepeler regels voor arbeidstijden belangrijk om met het buitenland te kunnen concurreren. Daarom beperkt de nieuwe wet zich zoveel mogelijk tot regels die nodig zijn voor de bescherming van de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemer.

Lees het gehele artikel.

Nieuwe Arbowet definitief

Werkgevers en werknemers krijgen vanaf januari 2007 meer mogelijkheden om samen afspraken te maken over hoe werknemers zo veilig en gezond mogelijk hun werk kunnen doen. De nieuwe Arbowet, waar de Eerste Kamer mee akkoord is gegaan, geeft sociale partners ruimte om het arbobeleid goed aan te laten sluiten op specifieke werksituaties in sectoren of bedrijven.

Lees het gehele artikel.

Nieuwe pensioenwet definitief

Werknemers en gepensioneerden krijgen meer zekerheid over de (toekomstige) uitbetaling van hun pensioen. Daarvoor worden er eisen gesteld aan de omvang van het eigen vermogen van de pensioenfondsen. Ook krijgen pensioendeelnemers een wettelijk recht op goede voorlichting over hun pensioen. Verder mogen bedrijfspensioenregelingen geen toetredingsleeftijd hanteren van hoger dan 21 jaar (nu bouwen in een aantal bedrijfspensioenregelingen werknemers pas vanaf hun 25ste jaar pensioen op). Dit is de kern van de nieuwe Pensioenwet die is aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet zal de huidige Pensioen- en spaarfondsenwet vervangen en gaat in per 1 januari 2007.

Lees het gehele artikel.

Wilt u meer weten over het verhogen van uw winst en uw cashflow? Neem dan contact op met Regicon; E-mail.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.