U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    12 December 2005 / Jaargang 1 - nummer 19

Deze week in de Nieuwsbrief:

- Gevaarlijke digitale kerstkaarten in aantocht
- 'Tante Agaath-lening' komt weer terug
- Loonheffing 2006; Overzicht reiskostenvergoedingen
- 'Last in-first out' niet langer hoofdregel bij ontslag
- Loonheffing 2006; Ontslagregelingen en vutregelingen
- Loonheffing 2006; Beloningen - cafetariaregelingen
- Personeel verlummelt halve dag per week
- Regiconsult - deel 4 - Basispolis en zelfstandig?
- Links - volg deze link

Gevaarlijke digitale kerstkaarten in aantocht

Internetgebruikers krijgen het de komende tijd zwaar te verduren. Rond kerst zullen volgens Amerikaanse experts wereldwijd een miljard ongewenste e-mails met reclame of bedrieglijke berichten worden verstuurd. Dat is een kwart miljard meer dan in december vorig jaar.

Dit schrijft de Volkskrant; Mailfrontier, een Californische firma die e-mail voor ondernemingen filtert op spam en virussen, waarschuwt vooral voor phishing. Het per e-mail hengelen naar bank- en creditcardgegevens neemt hand over hand toe.

Lees het gehele artikel.

'Tante Agaath-lening' komt weer terug

Vermogende burgers trekken wel met hulp van de fiscus hun beurs voor beginnende ondernemers die ze goed kennen, maar houden de hand op de knip voor indirecte investeringen via een fonds.

De staatssecretarissen Wijn (Financiën) en Van Gennip (Economische Zaken) schrijven in een evaluatie dat durfkapitaalfondsen sinds 2003 geen nieuwe producten meer aanbieden en een zachte dood mogen sterven.

Lees het gehele artikel.

Loonheffing 2006; Overzicht reiskostenvergoedingen

Zie voor het complete overzicht de pagina via de onderstaande link.

Lees het gehele artikel.

'Last in-first out' niet langer hoofdregel bij ontslag

‘Last in, first out’ verdwijnt als hoofdregel bij bedrijfseconomische ontslagen. Het afspiegelingsbeginsel, waarbij ontslagen meer gespreid worden over de verschillende leeftijdscategorieën in een bedrijf, wordt het leidende principe. Dit betekent dat werknemers met vergelijkbare functies worden ingedeeld in leeftijdsgroepen en dat binnen die leeftijdsgroepen de werknemer met het kortste dienstverband het eerst wordt voorgedragen voor ontslag. Het gewijzigde Ontslagbesluit treedt op 1 maart 2006 in werking.

Lees het gehele artikel.

Loonheffing 2006; Ontslagregelingen en vutregelingen

Vanaf 2006 is het nog nauwelijks mogelijke ontslagregelingen om te zetten in vutregelingen, tenzij werkgevers bereid zijn daar aanzienlijke boetes voor te betalen.

Zie voor het complete artikel - waarin ook de wél toegestane regelingen staan - de pagina via de onderstaande link.

Lees het gehele artikel.

Loonheffing 2006; Beloningen - cafetariaregelingen

Zie voor het complete overzicht de pagina via de onderstaande link.

Lees het gehele artikel.

Personeel verlummelt halve dag per week

Voor privédoeleinden bellende, surfende en mailende werknemers kosten bedrijven veel geld. Gemiddeld steken werknemers 4,4 uur per week in het afhandelen van zaken die niets met het werk te maken hebben als zij op kantoor zijn.

Daar staat tegenover dat de werknemers thuis 2,3 uur per week bezig zijn met werk. Per saldo betaalt de baas dus 2,1 uur per week, waarin mensen andere dingen doen dan werken.

Lees het gehele artikel.

Regiconsult - deel 4 - Basispolis en zelfstandig?

De basispolis zorgverzekering gaat in vanaf 1 januari 2006.

Naast de maandelijkse premiebetaling die iedere particulier zal gaan doen aan zijn of haar verzekeraar, betaalt de werkgever eveneens een loongerelateerd percentage. Dit percentage bedraagt 6,5% tot maximaal € 30.000,-.

Maar hoe werkt dat dan voor zelfstandigen en zogenaamde dga's? Deze zijn immers naast werknemer tevens hun eigen werkgever. Voor deze categorie werknemers geldt toch een bijdrage vanuit de werkgever, echter is deze beperkt tot 4,4% tot eveneens een maximaal premieloon van € 30.000,-.

Voor meer informatie kunt u de site bezoeken van de basispolis, via de volgende link.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2005 Regicon B.V.