U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    14 Februari 2006 / Jaargang 2 - nummer 6

Deze week in de Nieuwsbrief:

- USB-sticks nauwelijks beveiligd
- Aanpak stress op werk levert gezondheid en geld op
- Oudere werknemers zo lang mogelijk aan het werk
- Bedrijven aan de beurt voor .eu-domeinnaam
- Veel uitkeringsgerechtigden starten eigen bedrijf
- Brinkhorst lanceert Digibewust-campagne
- Stress en RSI kosten jaarlijks 6 miljard
- Regiconsult - deel 11 - Meten is weten?
- Links - volg deze link

USB-sticks nauwelijks beveiligd

Meer dan 80 procent van de bedrijven staat het gebruik van opslagmedia als mobiele telefoons, elektronische agenda's en usb-sticks toe. Slechts 40 procent van deze ondernemingen zorgt voor afdoende beveiliging van deze apparaten.

Het afschermen van gegevens voor derden blijkt in de praktijk erg lastig en soms zelfs onmogelijk. Dit blijkt uit een donderdag gepresenteerd onderzoek van adviesbureau KPMG onder 150 bedrijven en instellingen.

Lees het gehele artikel.

Aanpak stress op werk levert gezondheid en geld op

Stress en RSI door het werk zijn grote veroorzakers van gezondheidsklachten. Jaarlijks meldt twee tot vier procent van de werknemers zich ziek vanwege stress op het werk. Vijftien procent krijgt door het werk klachten aan arm, nek of schouder, die tot beperkingen leiden. De jaarlijkse kosten worden in totaal op zes miljard euro geschat.

Lees het gehele artikel.

Oudere werknemers zo lang mogelijk aan het werk

Oudere werknemers voor wie het werk te zwaar wordt, moeten elders, binnen of buiten hun eigen bedrijf, aan het werk kunnen blijven. Ter ondersteuning van dit 'leeftijdsbewust personeelsbeleid' gaf staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag het startsein voor twaalf pilots 'intersectorale mobiliteit'. 

Lees het gehele artikel.

Bedrijven aan de beurt voor .eu-domeinnaam

Sinds 7 februari 2006 kunnen bedrijven een .eu-domeinnaam vastleggen. In de eerste ronde, die op 7 december van start ging, lag de registratie alleen nog open voor merkhouders en overheden.

Dit schrijft Webwereld. In het eerste uur zijn 71.235 aanvragen ontvangen, laat domeinaambeheerder Eurid weten. De eerste aanvraag werd om 11:00.01 uur ingediend voor webdienst.eu.

Lees het gehele artikel.

Veel uitkeringsgerechtigden starten eigen bedrijf

Eén op de tien starters van een eigen bedrijf is uitkeringsgerechtigde.

Dat schrijven minister De Geus en staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister Brinkhorst van Economische Zaken, in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees het gehele artikel.

Brinkhorst lanceert Digibewust-campagne

Op de Europese dag voor veilig Internet heeft minister Brinkhorst van Economische Zaken de publiekscampagne Digibewust gelanceerd.

Deze campagne is erop gericht jongeren en het MKB te informeren over hoe je optimaal kan omgaan met de mogelijkheden van digitale middelen zoals internet, e-mail, chatten, online betalen etc.

Lees het gehele artikel.

Stress en RSI kosten jaarlijks 6 miljard

Stress en rsi door het werk zijn grote veroorzakers van gezondheidsklachten. De totale jaarlijkse kosten daarvan worden geschat op zes miljard euro.

Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken.

Lees het gehele artikel.

Regiconsult - deel 11 - Meten is weten?

Een kreet die iedereen wel eens heeft gehoord. Maar wat wordt er nu eigenlijk mee bedoeld?

Meten is niets anders dan prestaties of standen van het een of ander volgens een vooraf opgestelde schaal vastleggen. Denk bijvoorbeeld aan de gerealiseerde omzet van de afgelopen week, of interessanter nog de gerealiseerde marge in die week. Het is van belang te weten wat er gemeten dient te worden, het is namlijk ondoenlijk alles te gaan meten. Er dienen derhalve prioriteiten gesteld te worden ten aanzien van de te meten grootheden, oftewel de kritische prestatie-indicatoren. Deze verschillen voor iedere organisatie, daar is dus geen simpel model voor uit te werken.

Vervolgens het woord weten uit de titel. Weten is ergens van doordrongen zijn en ergens het belang of de gevolgen van inzien. Met andere woorden; wat zijn nou eigenlijk de gevolgen of mogelijk toekomstige gevolgen van de uitkomsten van de metingen. Dat vergt ten eerste weer inzicht in wat nu van belang is voor de organisatie en wat niet. Met die kennis kunnen de mogelijke gevolgen - afhankelijk van het soort uiteraard - van de metingen worden voorspeld. Dat kan vrij simpel zijn; een verwachtte omzet van € 100.000,- voor een bepaalde week en een werkelijke omzet die de helft daarvan nog niet is, behoeft geen verdere toelichting. Maar veranderingen in wettelijke premiepercentages voor bepaalde werknemersverzekeringen afstemmen op het uit te stippelen personeelsbeleid is een ander verhaal.

Om dit alles voor te kunnen blijven, is het motto dan ook. Maak eerst een heldere planning op basis van een duidelijk beleid. Vertaal vanuit deze planning de belangrijkste succesfactoren (of faalfactoren) en maak daar - eventueel inclusief een seizoenspatroon - meetpunten van. Deze meetpunten dienen vervolgens - bij voorkeur wekelijks - afgestemd te worden met de realisatie. Indien zich dan verschillen tonen, bent u op tijd in staat om bij te kunnen sturen. Dan hoeft u niet te wachten tot uw accountant uw jaarrekening eind maart bij u neerlegt met de mededeling dat er een verlies is gemaakt, zonder dat u dat had verwacht.

Succes met de metingen, indien u daar ondersteuning bij wenst staat Regicon u hierin graag bij.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.